Moderne om placenta for forskere og klinikere

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kay, Helen H.

  Nelson, D. Michael

  Wang, Yuping

  The placenta

  From development to disease. 346 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. Pris GBP 120

  ISBN 978-1-4443-3366-4

  Målgruppen spenner fra nybegynnere i feltet til erfarne klinikere og forskere. Læreboken treffer målgruppene på en fortreffelig måte, og jeg anbefaler den til alle som sysler med placenta, enten i klinisk sammenheng og/eller i forskningssammenheng. For alle forskere som jobber med placenta, uansett stadium i forskerkarrieren, vil dette være en perfekt opplærings- og oppslagsbok. For medisinstudenter er den for nisjepreget i forhold til vanlige pensumkrav. Forfatterne presenterer oppdatert klinisk kunnskap og forskningsinformasjon på en integrert måte.

  Det finnes flere lærebøker om placenta. Den klassiske læreboken av anatomene Peter Kaufmann og Kurt Benirschke har søkelyset rettet mot placentamorfologi og er mer rettet mot anatomer og patologer enn basalforskere og klinikere innen perinatalmedisinen (1). De tre redaktørene av denne nye placentaboken har legebakgrunn innen fødselshjelp og kvinnesykdommer, noe som synliggjøres ved mange gode og oppdaterte kliniske kapitler.

  Hele 75 forfattere har bidratt til de 43 kapitlene. Det er seks deler, og det hele starter med en kort introduksjon til placentas sentrale rolle for fremtidig helse for mor og avkom. Del 2 er en god gjennomgang av dagens kunnskap om placentautvikling, -immunologi og -fysiologi. Kompliserte temaer, slik som imprinting, forklares på en forståelig måte. Del 3 omhandler kliniske undersøkelser av placenta, med temaer som chordocentese, amniocentese, ultralydundersøkelse og dopplerstudier. Den fjerde delen inneholder enkle og gode sammendrag av forskjellige laboratoriemetodikker, inkludert trofoblastisolering og -celledyrkning, perfusjonsteknikker av placenta, proteomikk og isotopteknikker etc. Den femte delen omhandler placentas rolle ved forskjellige medisinske tilstander og svangerskapskomplikasjoner, slik som preeklampsi, diabetes, vekstrestriksjon, trombofilier, infeksjoner, aneuploide/polyploide placenta, trofoblastsvulster, abruptio placentae samt tvillingsvangerskap. Den siste delen peker mot fremtiden med temaer som navlesnorsblod til stamcelletransplantasjon og sirkulerende føtalt DNA og RNA innen prenatal diagnostikk (og preeklampsiprediksjon).

  Kapitlene har en felles oppbygging med tre typer oppsummeringsfelter for å hjelpe leseren til å få med seg hovedpoengene. I Kliniske perler peker forfatterne på viktige temaer for klinisk praksis, mens de i Forskningshøydepunkter fremhever hovedpunkter for placentaforståelse. I korte oppsummeringer, merket Læringspoeng, forklarer de grunnleggende kunnskap til den uerfarne leseren.

  Dette pedagogiske oppsettet, samt fine bilder og illustrasjoner, bidrar til at den vide målgruppen av lesere nås og at vanskelig stoff kan forstås. Flere av kapitlene har forslag til utfyllende lesning, inkludert nettressurser.

  Kjøp, les og bli oppdatert!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media