Sunne valg må gjøres enklere

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Vi trenger nye lover og reguleringer som gjør sunn mat billigere og helseskadelig mat dyrere, understreker Legeforeningen.

  I sin høringsuttalelse om Matvarekjedeutvalgets rapport Mat, makt og avmakt fremhever Legeforeningen behovet for at helse vektlegges som forbrukerinteresse og at nøkkelhullsmerket videreutvikles.

  – I Norge ses overvekt og fedme hos hver femte åtteåring. Vektøkningen preger skoler, arbeidsplasser, legekontorer og helseutgifter. Hovedproblemet ligger i hovedsak i en konstant tilgang til energirik mat og en effektiv markedsføring som til sammen fremmer et kronisk for høyt energiinntak i forhold til forbruket, skriver foreningen som mener at sunne valg må gjøres enklere og nå de som trenger det mest. Nye reguleringer og lovverk, som blant annet gjør sunn mat billigere og helseskadelig mat dyrere (transfett og sukker), er nå nødvendig. Vi vet at transfett er skadelig, og vi vet at mat kan lages uten industrielt modifisert transfett, understreker foreningen i høringsuttalelsen.

  Legeforeningen mener at nøkkelhullsordningen må videreutvikles, og støtter utvalgets anbefaling om at næringsdeklarasjon på matvarer blir obligatorisk. – Nøkkelhullet er den mest effektive merkeordningen i norsk dagligvare, skriver foreningen. For den enkelte forbruker er pris den suverent viktigste driveren ved valg av matvarer, og myndighetene har derfor flere ganger poengtert at det er et samfunnsansvar å gjøre sunne matvarer rimeligere.

  – Vi vet at unge enslige og par med barn bruker mindre av sitt matbudsjett til grønnsaker enn andre husholdninger. Beregninger viser at dersom prisene går ned med 12 % forventes også en økt totaletterspørsel etter grønnsaker med 11 – 12 %. Dessverre legger regjeringen opp til å øke matmomsen uten å differensiere mellom sunne og usunne matvarer, skriver foreningen.

  Utvalget foreslår en lov for å sikre redelighet i forhandlinger og god handelsskikk. Gjennom loven skal forbrukerne sikres både rimelige priser, godt utvalg, god kvalitet og at varene er lett tilgjengelige. For å sikre håndhevelse av loven foreslår utvalget et ombud. I tillegg mener utvalget at det bør opprettes en dagligvareportal og bedre merking av matvarer.

  Les høringsuttalelsen her: www.legeforeningen.no/id/183671

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media