Bekymret for utdanningskapasiteten i geriatri

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

Offentlige tall over utdanningskapasiteten stemmer ikke overens med tall som er innrapportert til Legeforeningen.

– Legeforeningen har derfor i brev til Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet gjort oppmerksom på at det er stor diskrepans mellom offentlige tall og de tall foreningen har fått innrapportert fra de aktuelle sykehusavdelinger, sier generalsekretær Geir Riise.

– NR-databasen, som er Helsedirektoratets oversikt over legestillinger, viser at det er 66 stillinger for leger i spesialisering i geriatri. Etter de opplysninger Legeforeningen har innhentet fra de godkjente institusjonene, så er det kun 40 besatte stillinger. Det er sannsynlig at de tall som utdanningsstillingene selv oppgir i sine rapporter til Legeforeningen, er de faktiske tall. Vi ser alvorlig på at det er så store avvik i oversikten over stillinger i en spesialitet hvor helsemyndighetene har gitt klare signaler om å øke utdanningskapasiteten, understreker Riise.

Legeforeningen mener at NR-databasens tall bør kvalitetssikres og ber helsemyndighetene oppfordre de regionale helseforetakene til å etterleve de politiske signalene om å øke utdanningskapasiteten i geriatri.

Les brevet her: www.legeforeningen.no/id/183743

Anbefalte artikler