Lepra er fortsatt et stort helseproblem

Øyunn Holen Om forfatteren
Artikkel

Hvert år oppdages 250 000 nye tilfeller av lepra på verdensbasis.

Hvert år oppdages 250 000 nye tilfeller av lepra på verdensbasis. Sykdommen er ikke spesifikt nevnt i FNs tusenårsmål, men forbedringer innen flere av områdene disse dekker, som bedre utdanning og mindre fattigdom, vil bedre situasjonen for leprapasientene.

Lepra er den viktigste infeksiøse årsaken til varig funksjonsnedsettelse, selv om prevalensen har gått kraftig ned de siste 50 år. Til tross for utstrakt bruk av effektiv multimedikamentell behandling er sykdommen ikke utryddet, som man i begynnelsen av 1990-årene trodde man skulle klare innen tusenårsskiftet. En tredel av alle nydiagnostiserte har nerveskader på diagnosetidspunktet og kan dermed utvikle skader som gir varig nedsatt funksjonsevne. Kvinner er særlig utsatt, mange blir diagnostisert sent og får nedsatt funksjonsevne.

Mekanismen for overføring av Mycobacterium leprae er ikke fullt ut forstått, men trolig er viktigste smittevei fra person til person via små dråper fra nesen. Man regner med at de fleste som blir smittet med leprabasillen ikke utvikler klinisk sykdom, men det finnes ingen måter å diagnostisere subklinisk sykdom på.

I en fersk oversiktsartikkel i The Lancet Infectious Diseases gis flere anbefalinger i leprabekjempelsen: Økt bruk av molekylær analyse av M leprae-genomet, økt BCG-vaksinering og administrering av kjemoprofylakse til medlemmer av samme husholdning som leprapasientene (1). Det anbefales også utvikling av systemer for tidlig diagnostikk og avdekking av nerveskader.

Anbefalte artikler