Mer åpen publisering

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Stadig flere vitenskapelige tidsskrifter legger ut artiklene fritt tilgjengelig på Internett.

  Åpent tilgjengelige elektroniske fagtidsskrifter (open access) gir kostnadsfri brukertilgang til fagfellevurderte vitenskapelige artikler. Utgivelseskostnadene dekkes som regel gjennom en publiseringsavgift betalt av forfatterne. I en ny studie har forskere undersøkt slike tidsskrifter for perioden 1993 – 2009 (1).

  I 2009 var det 4 769 åpne tidsskrifter, som publiserte rundt 191 000 artikler. Dette utgjorde rundt 8 % av alle fagfellevurderte vitenskapelige artikler det året. I perioden 2000 – 09 økte antalet åpne tidsskrifter med rundt 18 % hvert år, mens antall artikler økte med rundt 30 %.

  – Den store økningen i medisinsk publisering reiser en del spørsmål, sier Pål Gulbrandsen, professor i helsetjenesteforskning ved Universitetet i Oslo. – I utgangspunktet er det bra at flere forskere får ut sine resultater. Men det gjør det ikke enklere for klinikere å orientere seg. Dessuten tviler jeg på at kvantiteten følges av like høy kvalitet. Selv om forfattere nå ofte må betale for å publisere, er det heldigvis slik at mange tidsskrifter differensierer prisen etter hvilke land forfatterne arbeider i – ellers kunne utviklingen gjort det vanskelig for forskere i fattige land.

  For oss forskere er utviklingen mot mer åpen publisering en fordel. Selv om vi nå kan bruke flere publiseringskanaler, er det fortsatt slik at det er knyttet mest prestisje til å publisere i tradisjonelle vitenskapelige tidsskrifter, sier Gulbrandsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media