()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  Medisinsk historie gir oss en dypere forståelse av samtiden. Skal historien fungere som et korrektiv til dagens praksis, bør den ikke primært være et verktøy for dannelse»

  Hva skal vi med historien?

  Svelgevansker, hudkreft, febersykdom og oksygen

  Svelgevansker, hudkreft, febersykdom og oksygen

  Eosinofil øsofagitt er en kronisk inflammatorisk tilstand som gir vanskeligheter med å svelge og som kan føre til at mat setter seg fast i spiserøret. Matallergi antas å ligge bak. Basalcellekarsinom i ansiktet bør fjernes i sin helhet. Mohs’ kirurgi er en metode som gir større sikkerhet for radikalitet enn vanlig eksisjon. Leishmaniasis er sjelden i Norge, men med økende reisevirksomhet bør diagnosen vurderes ved uklare febertilstander. God reiseanamnese er avgjørende. Oksygen har vært brukt ukritisk til for tidlig fødte barn og ved resuscitering av nyfødte. Hva er optimal oksygenbehandling?

  Eosinofil øsofagitt

  Mohs’ kirurgi ved basalcellekarsinom i ansiktet

  En 15 måneder gammel jente med feber og pancytopeni

  Grundig detektivarbeid ga løsningen

  Oksygen til nyfødte?

  Flekktyfus, sinnssykdom og kvakksalveri

  Flekktyfus, sinnssykdom og kvakksalveri

  Flere islandske sagafortellinger kan være beretninger om epidemier. Var sagatidens Island rammet av flekktyfus? I medisinske tekster fra 1800-tallet ble sinnssykdom mer oppfattet som et spektrum av lidelser med glidende overgang fra frisk til syk enn som klare, veldefinerte sykdommer. I begynnelsen av 1900-tallet var omtalen av kvakksalveri i Tidsskriftet preget av et ønske om å verne pasienters helse, men også av legenes profesjonsinteresser.

  Flekktyfus på sagatidens Island?

  Alvorlig sinnslidelse i et historisk perspektiv

  «Disse lægevidenskapens høist uegte barn» – kvakksalveri i Tidsskriftet 1900 – 24

  Publisering, sykehusfusjoner, bøker og det sardoniske smil

  Publisering, sykehusfusjoner, bøker og det sardoniske smil

  Finnes det gode mål for forskningsaktivitet? Hvordan kan du bli lurt av forfatteres referansepraksis? Er sykehusfusjoner basert på evidensbasert kunnskap? Hvilke bøker kan Tidsskriftets anmeldere anbefale som presang eller lektyre? Hva er et sardonisk smil?

  Som vanlig inneholder Tidsskriftets julenummer mange artikler om mange emner som – håper vi – har interesse for mange.

  Gåtefull medisinsk kildebruk

  H-indeks – et godt mål på forskningsaktivitet?

  En evidensbasert fusjon?

  Det sardoniske smil

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media