Sigmund Lende Om forfatteren

Tor K. Larsen forsømmer i Tidsskriftet nr. 20/2011 ingen anledning til å forkynne sin forakt for religion. Den viser han også i sin kommentar til artikkelen om epilepsi og religion (1).

Han mener endog at det praktisk talt ikke finnes religiøst opplyste mennesker som tas seriøst! Det er ikke lett å ta seriøst en velutdannet lege som til de grader lukker sine øyne for en dimensjon i livet som, for folk i alle generasjoner, har vært så dyrebar at troen er kjærere enn livet. Som eksempel kan jeg nevne at det i gjennomsnitt blir drept en kristen hvert femte minutt, hver eneste dag, på grunn av sin tro (2).

Det blir for dumt å si til dem som har sett solen at det ikke finnes noen sol. Om Larsens vitenskapelige nysgjerrighet skal kunne tas på alvor, ville det vært mer spenstig om han ville utforske denne dimensjonen som han ikke kjenner. Det kan for eksempel gjøres ved å følge Mesterens råd: «Den som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv» (Joh 7,17).

1

Larsen TK. Epilepsi og religion. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1986.

2

Gudmundson P. Var femte minut dödas en kristen för sin tro. Svenska Dagbladet (leder) 11.10.2011.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler