Vaksinasjonens far

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Iwarson, Sten

  Edward Jenner

  Bydoktorn som blev världsberömd. 152 s, ill. Sävedalen: Säve förlag, 2011. Pris SEK 227

  ISBN 978-91-978108-2-1

  Denne biografien om Edward Jenner (1749 – 1823), mannen som har fått æren for å stå bak koppevaksineringen, begynner med en beskrivelse av koppenes utbredelse og betydning i verden før vaksineringens tid. Den avsluttes med en oppsummering av de siste tiårene med koppevaksinering – utryddelsestiden. Disse to delene setter hoveddelen, selve biografien, i perspektiv.

  Edward Jenner levde og arbeidet det meste av sitt liv i landsbyen Berkeley nær Bristol. Fra han var 14 til han ble 21 år gikk han «i lære» hos en lege i nærheten, og deretter fortsatte han utdanningen i to år hos John Hunter (1728 – 93) i London, en av tidens mest kjente leger. Årene i London ga ham mange og viktige bekjentskaper. Han holdt i alle år nær kontakt med landets ledende, medisinske miljø, selv om han valgte å bo og arbeide på landet.

  Der Jenner bodde, var det et kjent fenomen at den som hadde hatt kukopper, så ut til å være beskyttet mot kopper. Det var også gjort forsøk med å pode kukopper på mennesker, men det var ikke blitt systematisk fulgt opp. Jenner forsøkte forgjeves å få kolleger med på et eksperiment om poding av kukopper, og til slutt gikk han løs på det alene. I 1796 tok han materiale fra utslettet hos en budeie med kukopper og podet det på en åtte år gammel gutt. Seks uker senere inokulerte han gutten med koppemateriale og konstaterte at det ikke kom noen reaksjon. Han fikk imidlertid ikke publisert noen rapport om sitt eksperiment før to år senere, da en ny epidemi av kukopper ga ham mulighet til gjenta eksperimentet på en rekke personer.

  I de følgende årene vant hans vaksineringsmetode stadig flere tilhengere, både i England og i andre land. Men motstanden var sterk, ikke minst i legekretser. Diskusjonene, intrigene og motstanden er beskrevet på en måte som tydelig viser at det på ingen måte var lettere å slå gjennom med sterke og uvanlige synspunkter den gang enn det er i dag. Forfatteren følger Jenner gjennom hans kamp og ære frem til han døde i 1823.

  Bokens svensk er lettlest og med få faguttrykk. Mye av innholdet bygger på brev og artikler fra Jenners tid. De gjengis i originalform, slik at deler består av omtrent like mye engelsk som svensk. Det kan virke litt forvirrende, men gir samtidig et autentisk bilde av hendelsene, diskusjonene og ikke minst hvordan de ble opplevd. Forfatteren gir på den måten et godt bilde av det medisinske miljøet på den tiden, samtidig som han beskriver en av medisinens viktige oppdagelser og dens endelige suksess – utryddelse av kopper nesten 200 år senere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media