Humørfylt barnebok om hjernen

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dietrichs, Espen

  Newth, Eirik

  Hjernen

  64 s, ill. Oslo: Gyldendal, 2011. Pris NOK 249

  ISBN 978-82-05-39536-7

  Nevrologiprofessor Espen Dietrichs og astrofysiker Eirik Newth har sammen skrevet Hjernen. Dette er en faktabok for barn, og forfatterne forklarer anatomi, fysiologi og funksjon uten bruk av medisinske faguttrykk. Språket er tilpasset barn.

  Pondusstriper fra humortegner Frode Øverli innleder alle «kapitlene» som er over to sider. Stripene har relevans til kapittelinnholdet og blir av og til også kommentert direkte i kapittelteksten. Kapitlene omhandler f.eks. automatiske bevegelser, hvordan hjernen involveres ved forelskelse, eller hvorfor søvn er viktig.

  Layouten er dempet og ryddig og har enkelte faktabokser, slik som denne: «Superkomplisert hjerne. Det er vanlig å si at menneskehjernen er den mest kompliserte vi vet om i naturen. Å forstå hva som skjuler seg i et svart hull i universet er bare barnemat sammenlignet med å fatte hva som skjer i hjernen din når du tenker over det du nettopp har lest.» Enkelte akuttmedisinske tips blir også formidlet, slik som nytten av Heimlich-grepet, og nødvendigheten av akutt sykehusinnleggelse ved hjerneslag.

  Denne humørfylte faktaboken for barn og unge vil nok kunne leses av barn fra omkring tiårsalderen. Den har ikke relevans for legers eller studenters virke, men kan være lystig lesing og kanskje gi ideer til formidling av kunnskap til barn om emnet.

  En bok for venterommet?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media