Øyunn Holen Om forfatteren
Artikkel

Bruk av antibiotika uten at de er forskrevet av lege varierer sterkt mellom ulike regioner. Enkelte steder skjer all bruk utenfor sykehus uten resept.

Det viste en gjennomgang av 117 studier, hvorav 35 befolkningsstudier, fra perioden 1970 – 2009 (1). Man fant kun to befolkningsstudier fra Afrika, men disse viste at 100 % av antibiotika brukt utenfor sykehus ikke var forskrevet av lege. Befolkningsstudiene for de ulike regionene viste at Asia hadde nest høyest andel av antibiotikabruk uten legeforskrivning med 58 %, så kom Midtøsten med 39 %, så Sør-Amerika med 25 % og Mellom-Amerika og Karibia med 19 %. I Øst-Europa skjedde 30 % av antibiotikabruken utenfor sykehus uten anvising fra lege, i Sør-Europa 19 %, i Nord-Europa bare 3 %. Man fant ingen relevante studier fra Nord-Amerika, men all antibiotika er normalt reseptbelagt der.

I 13 av studiene undersøkte man i predefinerte simulerte situasjoner apotekansattes villighet til å selge antibiotika mot oppgitte plager. Det var ingen tidsmessig eller geografisk trend, men apotekansatte solgte ofte uadekvate antibiotika. Tuberkulostatika mot vanlige bakterielle infeksjoner og antituberkuløs monoterapi var vanlig.

Fra tidligere forskning vet man at i en rekke fattige land er mange friske kolonisert med multiresistente bakterier. De antimikrobielle midlene man har tilgjengelig i disse landene, har ofte manglende effekt mot de multiresistente bakteriene.

Forfatterne konkluderer med at den hyppige bruken av antibiotika uten legeforskrivning i land utenfor Nord-Europa og Nord-Amerika er en viktig faktor å ta med i kampen for å redusere antibiotikaresistens.

Anbefalte artikler