LES MER OM ...

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  «Demens er en progredierende og dødelig hjernesykdom. Utredning og diagnostikk skjer hovedsakelig i primærhelsetjenesten. Bør det være slik?»

  Når hjernen svikter

  Hvem bør undersøkes for M genitalium-infeksjon?

  Hvem bør undersøkes for M genitalium-infeksjon?

  Pasienter som blir undersøkt for chlamydia i allmennpraksis, har lav forekomst av Mycoplasma genitalium. Dette viser en gjennomgang av resultatene fra prøver fra urethra og cervix undersøkt ved Molde sjukehus. Undersøkelsen bør forbeholdes pasienter med symptomer, funn eller påvist infeksjon hos partner.

  Lav forekomst av M genitalium blant pasienter undersøkt for C trachomatis

  Biomarkører for demens i spinalvæske

  Biomarkører for demens i spinalvæske

  Presis demensdiagnostikk kan ha terapeutiske konsekvenser. Analyser av spinalvæsken kan skille mellom Alzheimers sykdom i tidlig fase og friske, men skiller ikke godt nok mellom Alzheimers sykdom og andre demenssykdommer.

  Biomarkører ved demens

  Nye diagnosekriterier for Alzheimers sykdom

  Biomarkører i spinalvæske ved demens

  Hukommelsesklinikk – poliklinisk utredning ved mistanke om demenssykdom

  Hjerteskade ved brystkreft

  Hjerteskade ved brystkreft

  Behandling med trastuzumab, et monoklonalt antistoff, har bedret prognosen ved HER2-positiv brystkreft. Preparatet har imidlertid kardiotoksiske effekter. Tegn til hjertesvikt oppstår hos rundt én av 20 pasienter uten risikofaktorer for hjertesvikt. Ejeksjonsfraksjonen må derfor kontrolleres regelmessig.

  Kardiotoksiske effekter av trastuzumab

  I lommen på industrien?

  I lommen på industrien?

  Kliniske studier er i økende grad finansiert og organisert av legemiddel- og leverandørindustrien. I USA er det nylig påvist at effekten av et beinvekststimulerende preparat har vært overvurdert og komplikasjoner og finansielle bindinger underrapportert i en rekke studier. Økonomisk samrøre mellom utstyrsleverandører og ortopeder er også avslørt.

  For godt til å være sant

  Ortopeder i lommen på industrien

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media