Kognitivt behandlingsprogram for ungdom med angst

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kendall, Philip C.

  Bjørk, Rune Flaaten

  Arnberg, Kasper

  Mestringskatten for ungdom – Terapeutmanual

  Kognitiv atferdsterapi for ungdom med angst. 75 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2011. Pris NOK 249

  ISBN 978-82-15-01742-6

  Kendall, Philip C.

  Bjørk, Rune Flaaten

  Arnberg, Kasper

  Mestringskatten for ungdom – Arbeidsbok

  Kognitiv atferdsterapi for ungdom med angst. 77 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2011. Pris NOK 269

  ISBN 978-82-15-01743-3

  Mestringskatten for ungdom er en kognitiv atferdsterapeutisk behandlingsmanual som er utarbeidet for behandling av ungdom med diagnostisert sosial fobi, generalisert angst og separasjonsangst. Den er utviklet som en forlengelse av den allerede etablerte manualen Mestringskatten (Coping Cat) som er beregnet på barn. Programmet er en norsk tilrettelegging av det amerikanske behandlingsprogrammet The C.A.T. project utviklet av P.C. Kendall og medarbeidere. Det består av en terapeutmanual til bruk for klinikeren og en arbeidsbok som ungdommen får med seg og bruker aktivt gjennom behandlingen.

  Behandlingen går over 16 uker. De første åtte ukene er avsatt til psykoedukasjon og de siste åtte ukene til eksponeringstrening. Terapeutmanualen starter med en beskrivelse av symptombildet og behandlingen. Deretter beskrives innholdet i timene time for time, tilsvarende i arbeidsboken. Bøkene har en gjennomgående struktur som er lett å følge. Arbeidsboken er skrevet med tanke på at den skal leses av ungdom, den er lettfattelig og luftig. Bøkene bærer noe preg av å være direkte oversatt, og enkelte ord blir derfor noe upresise eller «rare». Bøkene har en tiltalende layout, men illustrasjonene i arbeidsboken er litt blasse.

  Terapien har som formål at ungdommen skal forstå og bruke FARE-planen, der F står for Følelser, A for Automatiske tanker, R for Reaksjoner og E for Egnede belønninger. Først øver man seg på å gjenkjenne følelser og kroppslige reaksjoner på følelser. Deretter gis en instruksjon i avslapningsteknikker som ungdommen skal øve seg på hjemme. Det dreier seg om pusteøvelser og øvelse i å spenne og slappe av i muskulaturen. De neste timene dreier seg om å identifisere automatiske tanker og introdusere mestrende tanker. Ungdommen trener seg på å finne egnede reaksjonsmåter som kan være til hjelp så han kan fortsette i situasjonen til tross for at han er engstelig. Til slutt diskuteres egnede belønninger for å ha gjennomført noe man er engstelig for. I de neste åtte timene øver ungdommen seg på å praktisere ferdighetene i situasjoner som er angstfremkallende. Man starter med situasjoner som fremkaller noe angst, og øker til situasjoner som fremkaller mye angst. Ungdommen øver seg både på kontoret og i realistiske situasjoner. Fjerde og niende time er satt av til samtale med foreldrene.

  Manualen er strukturert, oversiktlig og praktisk. Den presenterer et godt rammeverk for gjennomføring av en kognitiv terapi. Den kan imidlertid bli noe omstendelig hvis man skal følge den fra punkt til prikke. Forfatterne skriver også at manualen kan brukes fleksibelt og skreddersys til den enkelte ungdom ut fra klinikerens egen erfaring. Brukt på denne måten kan jeg anbefale den som et nyttig verktøy i behandling av ungdom med angst. Behandlingen er evaluert i flere undersøkelser som støtter at metoden er effektiv.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media