Fascinerende reise i nevroetikk

Chantal Tallaksen Om forfatteren
Artikkel

Illes, Judy

Sahakian, Barbara J.

The Oxford handbook of neuroethics

935 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 90

ISBN 978-0-19-957070-6

Denne boken er et meget omfattende oppslagsverk om nevroetikk eller, som redaktørene forklarer i forordet, et «compendium of chapters presenting key issues, complementary discussion and critical debate at the intersection of brain and ethics».

Verket er resultatet av et samarbeid mellom en rekke sentre og består av 51 kapitler skrevet av bl.a. nevrologer, nevrokirurger, psykiatere, radiologer, psykologer, forskere i bioetikk, jurister og filosofer fra sentre i Canada, USA, Tyskland og Storbritannia. Med sine 935 sider søker bidragsyterne å dekke samtlige felter som skal definere nevroetikk.

Redaktørene har delt boken i sju deler for å dekke alle aspekter av feltet. Jeg må innrømme at jeg på forhånd ikke hadde reflektert spesielt over hva begrepet «neuroethics» dekker, men jeg ble imponert over omfanget av emner. Det er ikke helt lett å se logikken i inndelingen, men titlene er presise, og innholdsfortegnelsen er detaljert nok til at leseren lett kan finne det han/hun leter etter og er  spesielt interessert i, f.eks. etikk og mesenchymale celler, etikk og nevroetikk anvendt i forhold til straffeloven eller etikk og kliniske forsøk i u-land.

Nevroetikken forstås her i meget bred forstand. Alle felt der hjernen er involvert, er med – fra rent forskningsrelaterte problemstillinger til etiske aspekter ved fremtidige terapier, ikke minst genterapi, og bruken av nevrovitenskap i rettssaker, markedsføring, helse, politiske debatter osv. Det er en fascinerende reise for den som ønsker å lese fra perm til perm. Kapitlene tar oss fra filosofiske betraktninger til teologi, psykologi, jus, politikk, behandling, økonomi, nevrovitenskap, nevrobiologi, genetikk m.m. Til tross for omfanget er hvert kapittel originalt og særegent, og det er, forbausende nok, få repetisjoner. Grunnen er at de forskjellige forfatterne har vidt forskjellige innfallsvinkler. En svakhet er kanskje mangelen på bilder og andre illustrasjoner, og flere kapitler kunne sikkert ha vært presentert på en mer moderne og tiltrekkende måte. I tillegg er det variasjoner mellom kapitlene. Noen er velskrevne og lettleste, f.eks. kapittel 39 om jus og nevroetikk, mens andre er atskillig tyngre.

Det er vanskelig å tenke seg en lege – ikke bare nevrolog, nevrokirurg eller nevropsykolog – som ikke vil ha utbytte av denne boken. Også de som ikke vil ha direkte nytte av den, vil kunne nyte betraktningene om etikk og helseturisme, etikk og medier og mange flere emner. Formatet gjør det mulig å bruke den som oppslagsverk, takket være en god indeks og presis inndeling. Jeg kan trygt anbefale den til alle.

Anbefalte artikler