Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Leger lærer leger

Ellen Juul Andersen Om forfatteren

I en avsidesliggende provins i Nepal underviser utenlandske leger nepalske leger i hvordan de kan forbedre helsetjenestene til en fattig befolkning.

Knut Skyberg og Dan Schwarz (t.h.) introduserte Hollies-konsertene. Foto E A Ween Skyberg.

Overskudd fra konserter med gruppen The Hollies i Norge er gitt til drift av sykehuset. – Formålet er å skolere de nepalske legene slik at de er forberedt på å gi den fattige befolkningen helsetjenester. Vi arbeider for at sykehuset skal få relevant utstyr og at legene som arbeider der skal få en faglig oppdatering og videreutdanning gjennom legene som reiser dit for å undervise, sier Dan Schwarz, administrerende direktør ved sykehuset. Han studerte medisin i USA og har en master i Health Systems Development fra Harvard School of Medicine.

300 000 kroner fra Hollies-konserter

– Vi er avhengige av idealister, og det er overveldende at overskuddet fra Hollies-konsertene kan gi et halvt års drift av sykehuset i Nepal, sier Schwarz. Han berømmer leder av Norsk arbeidsmedisinsk forening Knut Skyberg som har organisert konsertene med formål å la overskuddet gå til det nepalske sykehuset. – Vi behandler om lag 200 pasienter per dag og på bakgrunn av denne donasjonen vil vi kunne behandle 36 000 pasienter, sier Schwarz.

Helsetjenester er en menneskerett

Sykehuset Bayalpata Hospital drives i samarbeid med myndighetene. Målet er å tilby helsetjenester til den fattigste befolkningen i Nepal. Dette skjer i regi av Nyaya Health som er en ideell stiftelse som samarbeider med helsemyndighetene.

– Alle helsetjenestene er gratis, og vi har rettet oppmerksomheten mot de fattigste innbyggerne uten økonomiske ressurser. Etter hvert skal lokalsamfunnet og representanter for provinsen overta driften av sykehuset. Alle sosioøkonomiske grupper og kaster skal representeres blant de ansatte ved sykehuset. Området Achham har omlag 250 000 innbyggere og antall leger utenfor sykehuset er to. Disse er fem timers gange unna. Gjennomsnittsinntekten er under én dollar per dag. 60 % av barna er feilernærte. 80 % av den mannlige befolkningen migrerer til India for å finne arbeid i løpet av livet og 7 % av mennene som kommer tilbake, er HIV-positive, forteller Schwarz.

Alle ansatte er nepalske. De vestlige legene som er der for en periode på tre til fem uker, gjør dette av idealisme. Sykehuset har behov for alle typer av leger. Ingen får betalt. – Initiativet ble tatt i det medisinske universitetsmiljøet i USA. Vi har erfaring i å skaffe økonomiske midler til å støtte tiltak i andre deler av verden. Vi har mange leger som bidrar uten at de har vært der selv, forteller Schwarz og viser til nettsiden www.nyayahealth.org.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler

Annonse
Annonse