Globale trender i neonatal mortalitet

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I 2009 døde globalt 3,3 million barn i nyfødtperioden, hvilket var 41 % av alle dødsfallene blant barn under fem år. Den neonatale dødeligheten har gått ned i alle verdensdeler, men i noen land har den økt.

  Dette fremkommer i en studie av utviklingen i 193 land fra 1990 til 2009 (1). Over halvparten av alle dødsfall i verden hos nyfødte skjer i de fem landene India, Nigeria, Pakistan, Kina og Den demokratiske republikken Kongo, men dette må ses i sammenheng med at 44 % av alle barn fødes i disse landene. Globalt har 79 millioner barn dødd i nyfødtperioden (28 dager fra fødselen) de siste 20 årene. Den neonatale mortalitetsratioen har falt med 28 % – fra 33,2 til 23,9 per 1 000 levendefødte. I alle verdensdeler har det vært en bedring, men det er store regionale forskjeller. I åtte land (Nauru, Kongo, Zimbabwe, Niue, Tsjad, Kamerun, Trinidad og Tobago og Sør-Afrika) har den neonatale dødeligheten faktisk økt.

  Studien er basert på registreringssystemer av høy kvalitet i de 38 landene der dette var tilgjengelig, mens statistiske modeller måtte brukes for de øvrige 155 landene. Databasen inneholdt samlet sett 3 551 «landår». Landene med høyest neonatal dødelighet var også landene der det var minst informasjon om dødsfallene. Høyinntekstlandene har mye lavere neonatal mortalitetsratio enn resten av verden og står for kun 1,4 % av nyfødtdødsfallene. Allikevel har disse landene redusert den neonatale dødeligheten med 40 % fra 1990 til 2009, til 3,6 per 1 000 levendefødte. Til sammenlikning var reduksjonen i Afrika som helhet på 17,6 %, til 35,9 per 1 000 levendefødte.

  FNs tusenårsmål (Millennium Development Goal) nr. 4 er en reduksjon i barnedødelighet med to tredeler fra 1990 til 2015, hvilket tilsier årlig reduksjon på 4,4 %. Tendensen så langt har dessverre kun vært en reduksjon på 1,7 % per år når det gjelder dødsfall blant nyfødte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media