Folsyretilskudd gir ikke økt risiko for astma

Marit P. Martinussen Om forfatteren
Artikkel

Bruk av folsyre før graviditeten eller i første trimester øker ikke risikoen for astma hos barna.

Illustrasjonsfoto Istockphoto

Folsyretilskudd i forbindelse med graviditet og folsyreberikning av matvarer har ført til langt færre tilfeller av ryggmargsbrokk enn tidligere. Noen studier, men ikke alle, kan imidlertid tyde på at folsyre før eller under svangerskapet kan gi økt risiko for allergisk sykdom hos barna.

Vi har nylig gjennomført en studie med kvinner fra delstatene Massachusetts og Connecticut i USA (1). Kvinnene deltok i en prospektiv studie. En undergruppe ble fulgt videre i en egen oppfølgingsstudie. Ved å samle detaljerte opplysninger om folsyreinntak beregnet vi gjennomsnittlig daglig inntak av folsyre før graviditeten og i første, annen og tredje måned av svangerskapet. Kriteriene for astma var om barnet noen gang hadde fått astmadiagnosen av lege og om det hadde hatt piping i de siste 12 måneder.

Det var særlig gravide som var over 25 år, etnisk hvite, med høyere utdanning, høy inntekt, som ikke røykte og var gift som brukte høye folsyredoser. Etter justering for potensielle konfunderende faktorer var det ingen økt risiko for astma per 100 mg økning i folsyreinntak. Det var heller ingen sammenheng mellom risiko og nivå av folsyreinntak (< 400 mg, 400 – 800 mg, > 800 mg) eller perioden folsyre var brukt (før konsepsjonen eller de tre første måneder av graviditeten).

Denne studien viste altså at anbefalt dose folsyretilskudd ikke hadde noen effekt på forekomsten av astma hos barn. Videre studier er nødvendig for å se om høyere doser eller tilskudd senere i svangerskapet kan gi økt risiko for astma.

Anbefalte artikler