LES MER OM ...

Artikkel

Fra redaktøren

«Et nytt norskprodusert legemiddel mot prostatakreft viser «entydig positive resultater». På tide å sprette champagnen?»

Børsrakett forlenger livet?

Mange tilbakefall etter elektrokonvulsiv behandling

Av pasienter som hadde effekt av elektrokonvulsiv behandling, fikk nesten halvparten tilbakefall av sin depresjon innen seks måneder. Dette viser en journalgjennomgang for 140 pasienter ved Dikemark sykehus. Oppfølgende behandling med antidepressive legemidler bør suppleres med andre tiltak.

Tilbakefall etter elektrokonvulsiv terapi

Kvinner slår også

Unge kvinner som utøver vold mot sin partner, er mer aggressive enn kvinner ellers og er i mange tilfeller alene om å være voldelig i forholdet. Selvforsvar er sjelden hovedmotivet. Dette fremgår av en studie i en normalbefolkning, der 144 av 1 250 kvinner som levde i parforhold, rapporterte at de hadde fiket til sin partner, og 70 at de hadde slått, sparket eller bitt.

Unge kvinners vold mot partner

Transplantasjon og legemiddelinteraksjoner

Immundempende midler hos organtransplanterte er svært utsatt for legemiddelinteraksjoner. Legemidler som kan påvirke immundempende midler, bør i størst mulig grad unngås.

Nyretransplantasjon kan gi gode resultater også for pasienter over 70 år. Transplantasjonen bør foretas før eller etter kort tid i dialyse, forutsatt at det finnes tilgjengelige organer.

Legemiddelinteraksjoner og immunsuppresjon hos organtransplanterte

Nyretransplantasjon er et alternativ også for pasienter over 70 år

Mot bedret helse i fattige land?

Sykdom rammer fattige land langt mer enn rike land. Likevel er bare en liten del av verdens helseforskning rettet mot helseproblemer i fattige land. Også helsepersonell er skjevt fordelt. Dagens markedsmekanismer gjør det vanskelig å utvikle legemidler mot sykdommer som særlig rammer disse landene. Hvordan kan forskning, utdanning og legemiddelutvikling bidra til bedre global helse?

Nye modeller for utvikling av legemidler for fattige land

Tilgang til og pris på legemidler globalt

Hvordan kan forskning bidra til bedre global helse?

Den globale helsepersonellkrisen

Helse som menneskerettighet

Global helse og utenrikspolitikk

Anbefalte artikler