()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  «Et nytt norskprodusert legemiddel mot prostatakreft viser «entydig positive resultater». På tide å sprette champagnen?»

  Børsrakett forlenger livet?

  Mange tilbakefall etter elektrokonvulsiv behandling

  Mange tilbakefall etter elektrokonvulsiv behandling

  Av pasienter som hadde effekt av elektrokonvulsiv behandling, fikk nesten halvparten tilbakefall av sin depresjon innen seks måneder. Dette viser en journalgjennomgang for 140 pasienter ved Dikemark sykehus. Oppfølgende behandling med antidepressive legemidler bør suppleres med andre tiltak.

  Tilbakefall etter elektrokonvulsiv terapi

  Kvinner slår også

  Kvinner slår også

  Unge kvinner som utøver vold mot sin partner, er mer aggressive enn kvinner ellers og er i mange tilfeller alene om å være voldelig i forholdet. Selvforsvar er sjelden hovedmotivet. Dette fremgår av en studie i en normalbefolkning, der 144 av 1 250 kvinner som levde i parforhold, rapporterte at de hadde fiket til sin partner, og 70 at de hadde slått, sparket eller bitt.

  Unge kvinners vold mot partner

  Transplantasjon og legemiddelinteraksjoner

  Transplantasjon og legemiddelinteraksjoner

  Immundempende midler hos organtransplanterte er svært utsatt for legemiddelinteraksjoner. Legemidler som kan påvirke immundempende midler, bør i størst mulig grad unngås.

  Nyretransplantasjon kan gi gode resultater også for pasienter over 70 år. Transplantasjonen bør foretas før eller etter kort tid i dialyse, forutsatt at det finnes tilgjengelige organer.

  Legemiddelinteraksjoner og immunsuppresjon hos organtransplanterte

  Nyretransplantasjon er et alternativ også for pasienter over 70 år

  Mot bedret helse i fattige land?

  Mot bedret helse i fattige land?

  Sykdom rammer fattige land langt mer enn rike land. Likevel er bare en liten del av verdens helseforskning rettet mot helseproblemer i fattige land. Også helsepersonell er skjevt fordelt. Dagens markedsmekanismer gjør det vanskelig å utvikle legemidler mot sykdommer som særlig rammer disse landene. Hvordan kan forskning, utdanning og legemiddelutvikling bidra til bedre global helse?

  Nye modeller for utvikling av legemidler for fattige land

  Tilgang til og pris på legemidler globalt

  Hvordan kan forskning bidra til bedre global helse?

  Den globale helsepersonellkrisen

  Helse som menneskerettighet

  Global helse og utenrikspolitikk

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media