Mangefasettert bok med skarpe kanter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Teglbjærg, Hanne Stubbe

  Skabende kunstterapi

  219 s, tab, ill. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2011. Pris DKK 250

  ISBN 978-87-7934-610-9

  Dette har vært en vanskelig bok å anmelde. Som overskriften antyder, er det en bok med bredde og nyanser, men også svakheter. Målgruppen er fagfolk med erfaring fra, eller interesse for, kunstterapi. Heri inngår alle disipliner: bilder, drama, poesi, fortelling, dans og musikk. Forfatteren er psykiater, med tilleggsutdanning fra «Expressive Arts Therapy» ved European Graduate School i Sveits. Hun har også doktorgrad i kunstterapi i behandling av schizofrene. Hennes vitenskapsteoretiske grunnlag er fenomenologien.

  Kortfattet kan man si at kunsten skal møtes på dens egne premisser, fremfor å bli fortolket og analysert. Gjennom kliniske eksempler og rike illustrasjoner fra pasienters kunstarbeid viser hun hvordan man kan tenke seg at kunstterapien virker. Fintfølende og med innlevelse tar hun leseren med inn i pasienthistorier hvor pasientens kunst har vært med på å transformere psykisk smerte til vekst og nytt liv, og det har oppstått en ny bevissthet omkring selvet.

  Leseren introduseres for psykiske lidelser hvor det foreligger erfaring med kunstterapi, og får en kortfattet innføring i de ulike formene for kunstterapi. Mens forfatteren på den ene siden løfter frem kunstterapien, fortaper hun seg dessverre etter min mening i en polarisering mellom fenomenologi og psykologi. Det hele kulminerer i forfatterens behov for å skape et helt eget begrep for den fenomenologiske tilnærmingen: «skabende kunstterapi». Dette virker forstyrrende fremfor berikende og klargjørende.

  Teglbjærg avslutter med å sette søkelyset på behovet for forskning og tilgang til formelle utdanninger i kunstterapi. I det mangefasetterte har dette vært oppløftende: å møte en kollega som fra sitt ståsted tydeliggjør kunstterapiens selvstendige plass i psykoterapi og selvutvikling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media