Lærebok, ikke håndbok, i klinisk ernæring

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hessov, Ib

  Jeppesen, Palle Bekker

  Klinisk ernæring

  5. utg. 367 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2011. Pris DKK 428

  ISBN 978-87-628-0984-0

  Rett ernæring vil ofte kunne påvirke sykdomsprosessen gunstig og redusere risikoen for underernæring, svekkelse og komplikasjoner. Å gi riktig ernæring til riktig tid er derfor en integrert del av behandlingen, skriver Palle Bekker Jeppesen i forordet til femte utgave av Klinisk ernæring. I denne utgaven har han vært medredaktør sammen med Ib Hessov som har vært redaktør for boken de siste 20 årene.

  Boken er ment som lærebok og praktisk håndbok i klinisk ernæring for leger, medisinstudenter, sykepleiere og kliniske dietetikere. To kliniske ernæringsfysiologer har også lest Klinisk ernæring og gitt innspill til denne anmeldelsen.

  Forfatterne gir en kortfattet og lettlest oppfriskning og oppdatering av grunnleggende ernæringsfysiologiske og fysiologiske mekanismer. Forfatterne konsentrerer seg om enteral ernæringsbehandling og intravenøs ernæring. Hva man kan og bør tillempe med «vanlig mat», blir noe overfladisk beskrevet. I kapitlet om valg av sondeernæring diskuterer forfatterne valget mellom helproteinløsninger og elementærdietter eller peptiddietter, men dagens sortiment av sondematløsninger favner bredere. Tabeller i kapitlet om sondeernæring gir rask og nyttig oversikt over viktige indikasjoner, komplikasjoner og huskeregler for at pasienten skal ha det best mulig ved pågående sondeernæring.

  Nødvendigheten av systematisk oppfølging, overvåking og vurdering/justering omtaler forfatterne kortfattet i enkelte kapitler. Dette kunne med fordel vært omtalt i et eget kapittel om hvordan ernæringsbehandling praktisk og konkret bør kontrolleres og justeres for å oppnå ønskede resultater.

  Det er hele 31 kapitler. Mange pasient- og sykdomsgrupper har fått sitt eget kapittel, som syke barn, premature, eldre, kirurgiske pasienter, kritisk syke, kreftpasienter, nevrologiske pasienter, pasienter med hiv, nyre- eller leversykdom, revmatisk sykdom, beinskjørhet, spiseforstyrrelser, fedme, aterosklerose eller hypertensjon. Av 27 forfattere er hele 25 leger, i tillegg til én sykepleier og én klinisk ernæringsfysiolog. Noe mer tverrfaglighet kunne kanskje sikret en mer pragmatisk tilnærming til klinisk ernæringsfaglig arbeid.

  Boken egner seg som lærebok, i første omgang for leger og kliniske ernæringsfysiologer, men i mindre grad som et raskt oppslagsverk eller håndbok.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media