God fagbok for bredt publikum

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Garthe, Ina

  Helle, Christine

  Idrettsernæring

  247 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Undervising, 2011. Pris NOK 425

  ISBN 978-82-05-39186-4

  Denne utgivelsen skaper gjennom sitt forfattergalleri store forventninger til innholdet. Forfatterne er nasjonalt og internasjonalt anerkjente eksperter på sine områder. De er tilknyttet institusjoner som Olympiatoppen, Universitetet i Oslo, Norges idrettshøgskole, Oslo universitetssykehus og Kompetansesenteret for idrett i Agder.

  Idrettsernæring er skrevet for personer som allerede har grunnleggende kunnskaper om treningsfysiologi og ernæring. I tillegg mener forfatterne at boken egner seg godt for trenere, utøvere, instruktører i treningsbransjen, leger og fysioterapeuter, ernæringsfysiologer, idrettsfysiologer og annet helsepersonell som jobber med trening i sammenheng med prestasjon og helse. Jeg er enig i dette. Selv om boken tidvis er avansert for den som ikke har noen bakgrunn innen ernæring, er den anvendbar for et bredt publikum, særlig gjelder dette de praktiske anbefalingene på slutten av hvert kapittel.

  Boken fremstår som en helhet, selv om fremstillingen bærer preg av at mange forfattere er involvert. Idrettsernæringens hovedområder dekker målemetoder innen kosthold, energi og kroppssammensetning, makro- og mikronæringstoffene samt væske- og elektrolyttbalanse, i tillegg til temaer knyttet til utøveres helse i forbindelse med trening og ernæring. Forfatterne innleder med en oversikt over fagfeltets hovedmål. Etter et kort og oversiktlig kapittel om energi ved Ina Garthe, dekkes makronæringsstoffene av Christine Helle (karbohydrat) og Truls Raastad (protein og fett). I disse kapitlene får leseren en oversiktlig oppfrisking av makronæringsstoffenes kjemi og metabolisme samt oppdatert orientering om deres betydning for prestasjon og restitusjon. Som naturlig er, i henhold til dagens forskning på idrettsernæring, er kapitlet om karbohydrater i denne delen mest omfattende. Mot slutten drøfter forfatterne utfordrende temaer, som kroppssammensetning og den kvinnelige utøvertriaden. Monica Klungland Torstveit og Jorunn Sundgot-Borgen dekker kapitlet om den kvinnelige utøvertriaden med stor tyngde. De har selv skrevet de praktiske anbefalingene på slutten av kapitlet, hvor bl.a. mulige tilnærminger til «risikoutøvere» foreslås.

  Referanselisten er lang og setter leseren på sporet til videre fordypning, men boken ville vært mer anvendelig med et stikkordregister og en ordforklaringsliste. Teksten berikes med oversiktlige og nyttige tabeller samt illustrative figurer.

  Det finnes etter hvert en rekke bøker innenfor fagområdet idrettsernæring. Denne boken utmerker seg med sitt forfattergalleri, at den er norsk, at forfatterne går grundig til verks innen relevante temaer og presenterer gode, oppdaterte kilder. Oppbygningen, innholdet og formen minner om den anerkjente Clinical sports nutrition (1). For den som foretrekker å lese norsk, er Idrettsernæring en fullverdig erstatter. Redaktørene har tatt et flott initiativ og har lagt til rette for at mange kan utvikle en større forståelse for fagfeltet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media