Trivelig møte i Hedmark legeforening

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Årsmøte, utdeling av hederspris, foredrag, historisk tilbakeblikk og publikumsrettede aktiviteter markerte Hedmark legeforenings jubileumsarrangement i september.

  Avtroppende og påtroppende leder med Legeforeningens generalsekretær. Fra v. Per H Christensen, Sissel Berghaus og Geir…
  Avtroppende og påtroppende leder med Legeforeningens generalsekretær. Fra v. Per H Christensen, Sissel Berghaus og Geir Riise. Foto Ellen Juul Andersen

  Leder Per Christensen ønsket velkommen til arrangementet. Han trakk blant annet frem at Hedmark legeforening var sterkt til stede da Legeforeningens hundreårsjubileum ble markert i 1986. Ved dette jubileet var Erik Arnesen fra Elverum leder i Hedmark legeforening. Han var nå, 25 år etter, årsmøtets ordstyrer.

  «Gammeldoktoren»

  «Gammeldoktoren»

  Arnesen fortalte at Legeforeningens hundreårsjubileumsarrangement var en stor begivenhet. – Det dannet kimen til etableringen av utstillingen «Gammeldoktoren». Det var tidligere kommunelege i Kongsvinger Kari Noer som foreslo en slik utstilling på Glomdalsmuseet. I dag har Hedmark legeforening et eget utvalg for «Gammeldoktoren». Utvalget er medisinsk faglig rådgiver for museet og Glomdalsmuseet er representert i utvalget.

  – Samarbeidet med museet er meget godt. Utstillingen er godt besøkt og får god omtale i medisinsk historiske miljøer. Glomdalsmuseet er 100 år i år og dette blir markert på flere måter, samtidig som de markerer at Legeforeningen er 125 år, sa Arnesen.

  Audioguide

  Audioguide

  – «Gammeldoktoren» er knyttet til Nasjonalt Medisinhistorisk nettverk og har også god kontakt med «Stiftelsen Nasjonalt Medisinsk Museum». Styret for «Gammeldoktoren» er nå i ferd med å vurdere hvordan nye medier kan benyttes i formidlingsarbeidet og det utredes blant annet å innføre bruk av audioguide.

  – Dersom museet velger dette, vil det utvilsomt gjøre utstillingen mer interessant og tilgjengelig for publikum som gjester utstillingen utenom organiserte visninger, sa Arnesen.

  Praksiskonsulentordning

  Praksiskonsulentordning

  En av flere saker på årsmøtet var ønsket om å få til en praksiskonsulentordning i NAV. – Det vil være et enkelt tiltak for å bedre NAVs omdømme blant leger, sa Geir Nilsen. Kjell-Petter Tønnesen fra Allmennlegeforeningen fortalte at de har tatt opp spørsmålet om å bedre kommunikasjonen med NAV. Marit Hermansen i Norsk forening for allmennmedisin orienterte om at det har vært en slik ordning i Oslo og at denne er vurdert som fruktbar. Generalsekretær i Legeforeningen Geir Riise meddelte at Legeforeningen arbeider med denne problemstillingen.

  Hederspris til Hans Petter Schjønsby

  Hederspris til Hans Petter Schjønsby

  Tidligere fylkeslege i Hedmark Hans Petter Schjønsby ble tildelt Hedmark legeforenings hederspris på 10 000 kroner og en illustrasjon av prisvinneren for hans omfattende medisinske virke. – Det å bli satt pris på og hedret av sine kolleger, er vel noe av det fineste et menneske kan oppleve, sa Schjønsby som fikk svært varm og langvarig applaus.

  Hans Petter Schjønsby. Foto Ellen Juul Andersen
  Hans Petter Schjønsby. Foto Ellen Juul Andersen
  Ny leder

  Ny leder

  Sissel Berghaus ble valgt til ny leder i foreningen. Det øvrige styret består av nestleder Anders Meyer, kasserer Karl Otto Sørensen, Per H. Christensen (Of), Martin Chapman (Af), Helle Laier Johnsen (Namf), Morten Andersen (PSL) og Per Olav Skaaret (Ylf).

  Møtet ble avsluttet med en orientering om aktuelle saker i Legeforeningen ved Geir Riise og et historisk tilbakeblikk på Legeforeningens forgjengere ved Schjønsby. Sistnevnte trakk frem at da han gikk tilbake til en varm julidag i 1886, var dannelsen av Den norske lægeforening skjedd etter initiativ fra en gruppe leger ved det daværende Rikshospital. Drivkraften blant dem var Wilhelm Uchermann som også ble den første generalsekretæren de tre til fire første årene. Senere ble Rasmus Hansson generalsekretær. Han var tøff og hard og sto steilt på at Den norske lægeforening skulle være en aktiv forening. – Han ville vært en glimrende LO-formann i dag, sa Schjønsby.

  Schjønsby fortalte videre at Legeforeningen alltid har hatt sterke generalsekretærer og at foreningen frem til 1970-årene var karakterisert ved dobbelt ledelse; president og generalsekretær. I 1970-årene økte politiseringen i samfunnet og det skjedde også endringer internt i foreningen. – Det innebar en annen maktstruktur, men det har gått bra, det også, sa Schjønsby.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media