Urtemedisin mot malaria?

Arne Johan Norheim Om forfatteren
Artikkel

I kampen mot malaria har dårlig tilgang til medikamenter og økende resistens ført til interesse for bruk av urtemedisin i behandlingen.

Det viser en gjennomgang av etnofarmakologiske artikler om antimalariamidler fra kenyanske medisinplanter (1) og nigerianske urter (2).

Fortsatt er malaria et betydelig helseproblem i tropiske og subtropiske regioner. Resistensutvikling og dårlig helseøkonomi er en stor utfordring for svært mange mennesker. Disse forhold, sammen med kulturarv og tradisjoner i mange sentralafrikanske land, har gjort at urtemedisin mange steder er en integrert del av den medisinske behandlingen av malaria.

Nylig har man klart å isolere aktive stoffer i de anvendte urtene, og mulige virkningsmekanismer er lansert. Dette arbeidet kan være et springbrett i utviklingen av nye, effektive legemidler i kampen mot malaria (1, 2).

Anbefalte artikler