Etterlengtet bok om hjertesykdom hos gravide

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Adamson, Dawn L.

  Dhanjal, Mandish K.

  Nelson-Piercy, Catherine

  Heart disease in pregnancy

  345 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 38

  ISBN 978-0-19-957430-8

  Dette er den første håndboken om temaet svangerskap og hjertesykdom som er publisert. Først og fremst henvender den seg til leger som kommer i kontakt med gravide med hjertesykdom. Den er nok beregnet for kardiologer, indremedisinere og eventuelt gynekologer, men kan være et nyttig verktøy for annet helsepersonell som tar hånd om gravide. Intensjonen må ha vært at den skal være et enkelt hjelpemiddel i en travel klinisk hverdag hvor man trenger raske svar på komplekse problemstillinger hos en pasientgruppe hvor det ellers er vanskelig å finne gode svar.

  Den er i lommeformat – enkel, lettlest og med en oversiktlig layout. Det er 26 kapitler, punktvis inndelt. Flere av dem er blitt veldig oversiktlige og lettleste med enkle tabeller og gode illustrasjoner. Spesielt under vanskelige temaer, som ulike former for medfødt hjertefeil, er det nyttige illustrasjoner. Fine ekkokardiografibilder og EKG-kopier gjør det også lett for leseren å følge teksten.

  Heart disease in pregnancy omfatter alle deler av kardiologien i kombinasjon med svangerskap. Første kapittel omhandler de fysiologiske og hemodynamiske endringene som skjer under et normalt svangerskap. Dette er viktig kunnskap for å kunne forstå og behandle de senere omtalte hjertesykdommene som kan oppstå under graviditet. De neste to kapitlene omhandler klinisk undersøkelse under svangerskap og ulike undersøkelsesmetoder. Dette er tre viktige kapitler som gir god bakgrunnskunnskap til de neste kapitlene, der man tar for seg hele kardiologien systematisk i kombinasjon med svangerskap. Her er alt omtalt – iskemisk hjertesykdom, kardiomyopatier, arytmier, medfødt hjertesykdom, pulmonal hypertensjon, tromboembolisk sykdom og hypertensjon, for å nevne noen av de store feltene innen kardiologien. Det er også et eget kapittel om det vanskelige temaet akutt hjertesykdom og svangerskap. Videre er det et godt og svært nyttig kapittel om bruk av medikamenter i denne tiden. Dette er viktig kunnskap for alle som tar hånd om gravide som har hjertesykdom som krever medikamentell behandling. Dette kapitlet inneholder oversiktlige tabeller. Siste del omhandler prevensjonsveiledning og prekonsepsjonell veiledning. Kapittel 25 er viet assistert befruktning. Det blir kanskje litt vel britisk i forhold til norske forhold, men det er også den eneste kritikken jeg har mot denne utgivelsen.

  Gravide med hjertesykdom er en voksende pasientgruppe i det norske helsevesen. Dette er en etterlengtet utgivelse som anbefales på det varmeste for alle som behandler og følger denne vanskelige pasientgruppen. Den bør finnes lett tilgjengelig på alle norske sykehus, selvfølgelig på kardiologiske og indremedisinske avdelinger, men kanskje også på gynekologiske avdelinger og hos allmennpraktikere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media