De gamle er eldst, men er de for gamle?

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ennals, Richard

  Salomon, Robert H.

  Older workers in a sustainable society

  294 s, tsab, ill. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011. Pris EUR 42

  ISBN 978-3-631-61480-8

  Bakgrunnen for denne utgivelsen er det som ble presentert på et internasjonalt møte som Senter for seniorpolitikk arrangerte i Oslo i juni 2010. Deltakerne kom fra en rekke europeiske land og Australia, Asia og Amerika. Det er fem kapitler pluss ett oppsummerende kapittel. Enkeltartiklene er dels basert på forskning, dels på vurderinger og synspunkter på seniorpolitikk. Older workers in a sustainable society må sies å være av interesse for alle som lurer på hva vi skal gjøre med eldrebølgen.

  Pensjonsalderen slår inn for mange når de er 55 – 65 år. Antallet yrkesaktive i denne aldersgruppen er avhengig av mange faktorer, men stort sett ser det ut som andelen sank jevnt og trutt fra 1980 til 2000 i mange land. Trenden snur etter årtusenskiftet, det gjelder både kvinner og menn. Dette synes å henge sammen med økt oppmerksomhet omkring misforholdet mellom økt levealder og lav yrkesaktivitet hos eldre.

  Kan samfunnet opprettholde velferden når antall pensjonerte øker så sterkt? Kan gjennomsnittsalderen for å gå av med pensjon økes? Er vi nødt til å ha en felles og tvungen pensjonsalder? Hva kan vi gjøre med at det er så få som når den fastsatte alder for pensjonering? Kort oppsummert inneholder boken solid dokumentasjon på at variansen i helse og funksjonsgrad er høy og at den ser ut til å øke med økende alder.

  For en anmelder som selv er 77 år, er det meget å undre seg over. Det ser ut som mange forskere anser at fra fylte 50 år svinner man hen. Et konsistent funn er at de sosioøkonomiske forskjeller i helse slår sterkt inn for hvor lenge arbeidstakerne blir stående i arbeid. Det er forståelig at de med lavest status, med høyest dødelighet og lavest forventet levealder krever en så lang pensjonisttid som mulig. Et annet forhold er eldrediskriminering. Selv om dette er ulovlig etter EU-direktivet av 2000, også i Norge, er det fortsatt en faktor.

  Enkeltbidragene dekker et vidt register med interessant informasjon og muligheter for sammenlikning med andre land og andre kulturer. Bidragene er til dels av meget høy kvalitet og med brede oversikter over litteraturen. Redaktørenes egen konklusjon er at det ikke finnes enkle løsninger som passer alle, og at helsepolitiske avgjørelser må bygge mindre på fordommer og generaliseringer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media