Flere sykehusinnleggelser for malaria i Uganda

Arne Johan Norheim Om forfatteren
Artikkel

Malaria er et stadig økende problem i enkelte områder i Afrika, på tross av betydelig innsats fra det internasjonale samfunn.

Dette viser en retrospektiv studie av pediatriske innleggelser for malaria ved fem forskjellige sykehus i Uganda. Økningen i antall innleggelser av denne årsak i perioden 1999 – 2009 varierte mellom sykehusene – fra 47 % til 350 % (1).

Trendanalyser for hele 11-årsperioden ble gjennomført – med månedlige antall innleggelser for å unngå årstidsvariasjoner og tilfeldige variasjoner som feilkilder. Den statistiske beregningen ble også korrigert for endringer i befolkningstetthet, for generell økning i sykehusinnleggelser og for klimatiske variasjoner i ulike tidsperioder.

Antall innleggelser for malaria økte ved de fem sykehusene, til tross for at Uganda anslagsvis har mottatt 267 millioner amerikanske dollar til bekjempelse av denne sykdommen siden 2002 og har hatt fri tilgang til insektnett siden 2007.

Forfatterne peker på at tidligere påvist reduksjon i malariarelaterte sykehusinnleggelser i enkelte regioner i Afrika har skjedd i områder med lav prevalens, liten smittespredning og gode muligheter for effektiv behandling.

Anbefalte artikler