LES MER OM ...

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Hvordan bevare fruktbarhet etter kreftbehandling

  Hvordan bevare fruktbarhet etter kreftbehandling

  Kreftbehandling innebærer ofte risiko for infertilitet, og med bedre behandlingsmuligheter overlever flere unge en kreftdiagnose. Fertilitetsbevarende tiltak må inngå som en integrert del av behandlingsopplegget for yngre kreftpasienter. Kryopreservering av embryo og sæd er etablerte metoder for voksne. Andre metoder er under utvikling.

  Barnekreft og fertilitet

  Fertilitetsbevarende tiltak hos jenter og unge kvinner med kreft

  Fertilitetsbevarende tiltak hos gutter og unge menn med kreft

  Levekår og forgiftninger

  Levekår og forgiftninger

  Akutt forgiftning er et alvorlig helseproblem og en hyppig årsak til sykehusinnleggelse. I Oslo er sykehusinnleggelser for akutt forgiftning i suicidal hensikt eller relatert til rus vanligere fra bydeler med dårlige levekår enn fra bydeler med gode levekår. Flest akutte forgiftninger skyldtes benzodiazepiner, alkohol eller paracetamol.

  Levekår og forgiftningsmønster i Oslos bydeler

  Forskningsjuks om infusjonsløsninger

  Forskningsjuks om infusjonsløsninger

  En internasjonalt kjent anestesiforsker er nylig tatt for juks. Hele 88 forskningspublikasjoner er trukket. Det er uklart om jukset har skadet pasienter og om gjeldende retningslinjer for bruk av infusjonsløsninger må endres. Saken viser hvor viktig det er å godkjenne og registrere studier på forhånd. Er kontrollen av datainnsamlingen god nok?

  Forskningsjuks med kolloide plasmaerstattere

  Mødrehelse i Somalia

  Mødrehelse i Somalia

  Mødredødeligheten i Somalia er blant de høyeste i verden. Borgerkrig, fattigdom og kvinnelig omskjæring gjør det vanskelig å bedre kvinners helse. Enkle og billige tiltak er ikke nødvendigvis effektive. Forebygging av uønskede svangerskap, tilgang til god fødselshjelp og endring av kulturelt betinget praksis bør prioriteres.

  Mødrehelse i Somalia – fra å gjøre noe til å gjøre en forskjell?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media