Nordic Network Meeting i København

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Alle de nordiske legeforeningene driver aktiv kollegastøtte og har i mange år hatt et samarbeid om dette.

  Samling utenfor Domus Medica, DADLs flotte hovedkvarter. Foran fra v. Kirsti Pakkala (Finland) Bernadette Guldager (Danmark,…
  Samling utenfor Domus Medica, DADLs flotte hovedkvarter. Foran fra v. Kirsti Pakkala (Finland) Bernadette Guldager (Danmark, Jan-Anders Nyman, (Finland). Bak: Øystein M. Christiansen og Finn Nilsson, (Norge), Lone Kjær og Susanne Quistgaard,(Danmark).

  De siste seks årene har foreningene prøvd å få til felles årlige samlinger for utvalgsmedlemmer. Møtene arrangeres på omgang. 30. – 31. mai var det danskenes tur. To finner, fire dansker og to nordmenn møttes i Domus Medica i København og orienterte hverandre om forholdene i de respektive land.

  Vertskapet hadde valgt legers rusproblemer som faglig hovedtema. Den Almindelige Danske Lægeforening (DADL) dekker inntil 100 000 kroner for inntil seks måneders behandling av leger med alkoholproblem. Behandling av annen avhengighet kan leger få lån til. Danske amtslæger, tilsvarende våre fylkesleger, prøver å få leger med problemer inn i et behandlingsopplegg. Begrensning av autorisasjon, eller varsel til arbeidsgiver som reaksjon, anvendes først dersom dette slår feil. Oppsigelser pga. sammenslåinger og innskrenkninger synes å øke mere i Danmark enn i de øvrige nordiske land. Finnene er alene om å kombinere rollen som støttekollega og lege-for-lege.

  Ellers synes mye likt i Norden, inkludert økende frustrasjon over at byråkratisering, merkantile tilleggsoppgaver og unødig rapportering fortrenger legearbeidet. Mange leger opplever sin nye rolle som fjernt fra den de er utdannet for – og engasjert i. Svekket autonomi og meningsinnhold gjenspeiles både i presseartikler og i temaer som drøftes med støttekollegene.

  Et annet tema som særlig yngre leger tar opp med støttekollega, er redsel for å bli anmeldt, fordi en kommer til kort eller gjør feil som lege. Kunnskapsmengden øker, både når det gjelder rent medisinske og tilgrensende juridisk-administrative emner, samtidig som publikum og tilsynsmyndigheter synes å få mindre toleranse for avvik. De fleste unge leger har gode fagkunnskaper, men strever med å finne ut «hvor listen skal ligge», når de må improvisere eller gjøre kompromisser mellom flere simultanoppgaver.

  Danskene tok, sin vane tro, godt vare på sine gjester med «høje smørrebrød», middag og en båttur. Mange av oss har stått i dette arbeidet lenge og har erfart at det sosiale er svært viktig for å styrke samarbeidet. Neste års samling er planlagt i Helsinki 31. mai og 1. juni.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media