Kersti Elisabeth Styren

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kersti Elisabeth Styren

Kersti Elisabeth Styren
23.08.2011
Turnustjenesten har gjennom sin nesten sekstiårige eksistens sørget for legedekning til hele landet og gitt de nyutdannede legene en trygg overgang til yrkeslivet. I møte med det nye årtusenet har...
Kersti Elisabeth Styren
23.08.2011
Det er et paradoks at denne siden av legeyrket synes å være fullstendig glemt under studiet. Uheldige hendelser er et faktum og et problem som skaper lidelse, fortvilelse og store utgifter...