Bedret overlevelse ved rectum- og coloncancer i Norge

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Femårsoverlevelsen ved kurativt behandlet rectumcancer er nå høyere enn overlevelsen ved coloncancer.

  Etter at Colorectalcancerregisteret ble opprettet i 1993 har det vært en solid styrking i behandlingen av rectumcancer. Det ble innført en ny type kirurgi (total mesorektal eksisjon) i 1994 og preoperativ strålebehandling (ev. i kombinasjon med kjemoterapi) i år 2000. Siden 2003 skal alle pasienter diskuteres i multidisiplinære team og utredes med preoperativ MR-undersøkelse av rectum. I tillegg får alle sykehus nå tilbakemelding på sine behandlingsresultater. For pasienter med coloncancer, derimot, har den eneste systematiske endringen vært å innføre adjuvant kjemoterapi ved lymfeknutemetastaser hos pasienter på opptil 75 år.

  Vi har studert femårsoverlevelsen for 19 053 pasienter operert for rectum- eller coloncancer i Norge i perioden 1994 – 2003 (1). For begge gruppene var det en signifikant bedring i overlevelse i perioden. For perioden 1994 – 96 var det ikke signifikant forskjell i overlevelse mellom pasienter med rectumcancer og pasienter med coloncancer, men i perioden 2001 – 03 hadde pasientene med rectumcancer signifikant bedre overlevelse. Generelt ble den største bedringen i overlevelse funnet hos pasienter med lymfeknutemetastaser, men ved coloncancer gjaldt dette kun for dem under 75 år, der adjuvant kjemoterapi var anbefalt. Pasienter med rectumcancer med lymfeknutemetastaser hadde signifikant bedret overlevelse uavhengig av alder.

  Overlevelsen ved kreft i tykk- og endetarm er altså bedret de senere årene. Vi mener man nå bør styrke behandlingen av coloncancer, kanskje spesielt hos dem som er over 75 år.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media