Solid, men ikke lett lesbar om lupusnefritt

Hans Nossent Om forfatteren
Artikkel

Lewis, Edmund J.

Schwartz, Melvin M.

Korbet, Stephen M.

Lupus nephritis

2. utg. 325 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 43

ISBN 978-0-19-956805-5

Lupusnefritt er en alvorlig manifestasjon av systemisk lupus erythematosus og medfører fare for nyresvikt. Lupusnefritt er som regel en del av et mangfoldig klinisk bilde med artritt, eksantem, serositt, hemocytopeni og konstitusjonelle symptomer. Mens disse symptomene legges merke til av pasienter, oppdages lupusnefritt vanligvis først av legen gjennom funn av proteinuri og/eller hematuri.

Begrepet lupusnefritt omfatter en mengde heterogene tilstander (glomerulonefritt, membranøs glomerulopati, nekrotiserende renal vaskulopati og interstitiell nefritt), som hver har sine særpreg når det gjelder patofysiologi, prognose og terapeutisk relevans. Lupusnefritt er den desidert mest studerte komplikasjonen ved systemisk lupus erythematosus.

Dette er en revidert utgave av førsteutgaven som kom i 1999. I innledningen presiserer redaktørene at de ønsker å gi en oppdatert oversikt over den siste vitenskapelige utviklingen innen feltet, slik at pasientbehandlingen kan følge de siste innsiktene. Boken er inndelt i 12 kapitler. Klinisk presentasjon, rollen av B-, T- og NK-celler, autoantistoffer og komplementaktivering i patogenesen blir belyst i de første fem kapitlene, som har varierende kvalitet. Så følger fire kapitler om histopatologi ved proliferative, membranøse og vaskulære funn og isolert podocyttpatologi ved lupusnefritt, etterfulgt av tre kapitler om behandling, inklusiv lupusnefritt og svangerskap.

Boken bærer preg av for lite samspill mellom forfatterne og/eller for dårlig redigering. Det er mye overlapp mellom kapitlene, f.eks. får lupusnefrittbehandling med mycophenolatmofetil et eget kapittel, som så følges direkte av et annet kapittel om lupusnefrittbehandling, hvor man igjen diskuterer mycophenolatmofetil og behandling i svangerskap. Kapitlet om lupusnefritt og svangerskap er for øvrig det mest leseverdige og praktiske, mens kapitlet om isolert podocyttpatologi virker feilplassert.

I utgangspunktet er denne utgivelsen attraktiv for alle som er involvert i lupusnefritt gjennom klinisk arbeid eller forskningsarbeid, og forfatterne gir en solid oversikt over aktuelle områder og skjuler ikke at det gjenstår mange spørsmål. Tradisjonell layout, betraktelig overlapp mellom kapitler, utstrakt bruk av eldre referanser (det virker som om noen forfattere kun har tilføyd noen ord og referanser til sin tekst fra førsteutgaven) og søkelys på lupusnefritt i den heterogene amerikanske befolkningen trekker helhetsinntrykket ned.

Alt i alt er dette en tekstbok egnet for fordypningi aktuelle problemer ved lupusnefritt, men det finnes også gode norske artikler på feltet (1, 2). Stoffet er i tillegg gjort lettere tilgjengelig i kapitlet om lupusnefritt i den nyeste utgaven av Rheumatology (3).

Anbefalte artikler