Bruker Facebook mot røyking

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Helsedirektoratet går nye veier i arbeidet med å nå ungdom med budskapet om at det er ikke bra for helsen å røyke.

For første gang har direktoratet tatt i bruk sosiale medier for å nå ungdom. – Sosiale medier blir i større grad ungdommens hovedarena for kommunikasjon og da må vi være der, sier avdelingsdirektør Anne Hafstad. – Vi ønsket å sjekke ut om Facebook kan være en egnet arena for å forhindre røykestart blant ungdom. – Det er sterke kommersielle aktører i de sosiale medier og det er på høy tid at offentlige helsemyndigheter tar i bruk disse mediene for å nå ungdom på deres premisser, sier hun. Hun tror også slike virkemidler kan være et redskap legene kan bruke for å bevisstgjøre ungdom.

Facebook-kampanjen retter seg mot ungdom mellom 13 og 16 år og formålet er å forebygge røykestart.

Stopp salg av tobakk til unge var tema for Verdens tobakksfrie dag 31. mai. Legeforeningen har flere ganger tatt opp problemet med salg av tobakk til mindreårige. For å få til effektiv tobakksforebygging blant barn og unge, er det er viktig at forbudet mot salg av tobakk etterleves, mener foreningen.

Anbefalte artikler