Notiser

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Paricalcitol nedsetter albuminuri ved diabetisk nefropati

  Paricalcitol nedsetter albuminuri ved diabetisk nefropati

  Pasienter med diabetes mellitus har økt risiko for progredierende nyresvikt med albuminuri til tross for behandling med hemmere av renin-angiotensin-systemet. Nå viser en ny studie at forekomsten av albuminuri kan reduseres ved å bruke paricalcitol i tillegg til renin-angiotensin-hemmere (Lancet 2010; 376: 1543 – 51).

  Multisenterstudien var placebokontrollert, randomisert og dobbeltblindet og varte i 24 uker. Den omfattet 281 pasienter med type 2-diabetes og albuminuri.

  De som fikk 2 µg paricalcitol hadde en hurtig innsettende, vedvarende reduksjon i urin-albumin-kreatinin-ratio på 18 – 28 % (p = 0,014) sammenliknet med dem som fikk placebo.

  For mange ICD-10-koder i psykiatrien?

  For mange ICD-10-koder i psykiatrien?

  I den danske versjonen av ICD-10-koder for psykiatriske og atferdsmessige lidelser er det 389 forskjellige diagnoser, men mange av dem brukes svært sjelden, ifølge en ny studie (World Psychiatry 2010; 9: 183 – 4).

  Halvparten av alle 1,2 millioner psykiatriske diagnoser faller innenfor en gruppe på 16 diagnoser, skriver forfatterne, som har analysert alle diagnoser i det danske psykiatriske forskningsregisteret i perioden 2001 – 07. 50-prosentilen (50,1 %) ble nådd ved 16 diagnoser (4,2 % av de 389 mulige diagnoser).

  De tre hyppigst registrerte diagnosene var paranoid schizofreni, alkoholavhengighet og tilpasningsreaksjon.

  Angst hos barn kan forebygges

  Angst hos barn kan forebygges

  Ved en kort foreldrefokusert intervensjon er det håp for endring av forløpet av angstlidelser hos atferdshemmede barnehagebarn. Angstforstyrrelser kan ses hos barn helt ned til 4 – 5-årsalderen og kan varsle risiko for angstlidelser og depresjoner senere i livet. Det viktigste tidlige prognostiske tegnet er en sterk atferdshemning i nye eller konfliktfylte situasjoner (Am J Psychiatry 2010; 167: 1518 – 25).

  Studien omfattet 146 hemmede barnehagebarn. De ble randomisert til enten intervensjonen eller kun monitorering. For 121 barn var data fra to eller flere vurderinger tilgjengelig etter tre år. Intervensjonen var gruppebasert over seks sesjoner.

  Det viste seg at barna i intervensjonsgruppen hadde sjeldnere og mildere angstlidelser ved oppfølgingen enn de andre barna. Det var imidlertid ingen endring i nivået av atferdshemning.

  Jo høyere alfakarotennivå, desto lavere mortalitet

  Jo høyere alfakarotennivå, desto lavere mortalitet

  Nivået av serum-alfakaroten er inverst forbundet med mortalitet av alle årsaker, ifølge en ny studie (Arch Intern Med 2011; 10.1001/archinternmed.2010.440).

  Blant ca. 15 000 voksne amerikanere som deltok i Third National Health and Nutrition Examination Survey Follow-up Study ble det målt s-alfakaroten. 3 800 døde i løpet av oppfølgingsperioden på gjennomsnittlig 13,9 år.

  De som hadde en s- alfakaroten > 1 mg/dl, hadde lavere risiko for død av alle årsaker enn dem med s-alfakarotennivå på 0 – 1 µg/dl. Funnene blir imidlertid interessante bare dersom de kan verifiseres i en intervensjonsstudie, ifølge en kommentar i Ugeskrift for Læger (2011; 173: 254).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media