Vertikale MR-maskiner

Kurt Andreassen Om forfatteren

I en artikkel i Tidsskriftet nr. 22/2010 omtaler Kvistad & Espeland kort bruk av vertikale MR-maskiner slik at pasienter med spinal stenose kan undersøkes i stående stilling.

Det ville kanskje være vel så interessant å undersøke pasienter som får mye av sine plager i sittende stilling mens de sitter. Eller man kan undersøke pasienter som får sine smerter mest i stående bøyde stillinger i flekterte posisjoner mens de står. Mange pasienter må reise seg etter en tids sitting for å gå litt rundt før smertene forsvinner. En del pasienter har nytte av elektrisk heve-senke-bord i kontorjobber. Ikke så få pasienter må være forsiktig med aktiviteter i halvbøyde stillinger, som støvsuging og gulvvask og spesielt løfting av tunge gjenstander med krum rygg og strake bein (1, 2). Dette er ofte pasienter som får diagnosen uspesifikke ryggsmerter etter MR, men som kan ha en disklesjon som ikke oppdages på konvensjonell MR i liggende. Skivetrykket øker mer bakover i sittende og i bøyd stående stilling enn det gjør i rak stående og i liggende stilling (3, 4).

Jeg har så langt ikke hørt om MR-maskiner som kan brukes til undersøkelser i bøyde stående stillinger. Men det finnes MR-maskiner som kan undersøke pasienter i sittende stilling. I Europa finnes disse så vidt jeg vet kun i London, Hannover og Zürich. Det finnes også slike maskiner i USA. Noen norske pasienter har allerede gjennomført slike undersøkelser i utlandet.

Jeg er fullstendig klar over at det ikke foreligger dokumentasjon på området. Men slike tilstander innebærer mye lidelse for mange pasienter og store kostnader for samfunnet. En del av pasientene får langvarige plager. Når intet vises på vanlig MR, får noen etter hvert ikke bare store problemer med ryggen, men også med NAV og med egen selvfølelse. Samlet sett burde dette tilsi at vi i Norge burde ta oss råd til en slik maskin. Det ville ha vært et stort fremskritt om man forsket seg frem til bedre MR-undersøkelser for denne pasientgruppen. Slik ville vi gjøre vår del av jobben.

2080196

Kvistad KA, Espeland A. Bildediagnostikk ved nakke- og ryggsmerter. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 2256–9.

2080198

Ombregt L, Bisschop P, Herman J. A system of orthopaedic medicine. 2. utg. New York, NY: Churchill Livingstone, 2003.

3

Cyriax J. Textbook of orthopaedic medicine. 8. utg. Edinburgh: Baillière Tindall, 1982.

4

Nachesom AL. Disc pressure measurements. Spine 1981; 6: 93 – 7.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler