Informativt om akutte kardiovaskulære sykdommer

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Griffiths, Mark

  Cordingley, Jeremy

  Price, Susanna

  Cardiovascular critical care

  496 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. Pris GBP 75

  ISBN 978-1-4051-4857-3

  En bok om intensivmedisin i kardiologi er hjertelig velkommen. På tross av iPad og Kindle er det noe positivt med å holde en ekte bok mellom hendene når man skal tilegne seg kunnskap. Redaktørene er spesialister i anestesiologi, kardiologi og intensivmedisin. Hjertesvikt, hjertestans og koronarsykdom er Norges største helseproblem, og det er derfor viktig med en bok som tar for seg pasienter med et alvorlig hjerteproblem. Selv om behandlingen av akutt hjerteinfarkt med ST-elevasjon er blitt regionalisert de siste årene i Norge, er det fremdeles mange akutt dårlige hjertepasienter som blir innlagt på de fleste sykehus med akuttberedskap.

  Kapitlene starter med et hovedbudskap, hvilket er en god idé. Det forteller umiddelbart noe om fokus i kapitlet. Boken er generelt lettlest. I de fleste kapitlene presenterer forfatterne også et pasienteksempel. Disse eksemplene er generelt gode og opplysende. Noen tilstander er svært grundig presentert med sykdomsmekanismer ned på cytokinnivå, men noe mer enn en kort orientering om molekylære mekanismer er det selvsagt ikke plass til.

  Det finnes praktiske flytdiagram for behandling i noen kapitler, mens i andre står det at behandling er utenfor rekkevidden av hva som skal dekkes i boken. Spesielt blir det pussig når behandling er utelatt i kapitlet om preeklampsi. I kapitlet om kardiogent sjokk er søkelyset rettet mot aortaballongpumpebehandling og revaskularisering. Mindre plass er viet medikamenter med inotropisk effekt – hvilket er utmerket og i tråd med korrekt kardiologisk behandlingsstrategi.

  Ekkokardiografi har, med rette, fått en relativt sentral plass, og bidragsyterne presenterer mange eksempler på hvordan en ultralydundersøkelse kan bidra med viktig kunnskap for diagnostikk og behandling. Det er imidlertid noe irriterende at forlaget har samlet fargeillustrasjonene i egne avsnitt på få steder.

  Dette er en britisk bok som retter seg mot det britiske helsevesenet. Noen av forkortelsene er ukjente for norske lesere, men alle forkortelsene er klart definert i kjent britisk stil. Sykdomstilstandene er imidlertid universelle, og forfatterne gir et godt og oversiktlig innblikk i alvorlige tilstander forårsaket av akutt hjertesykdom.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media