Stortinget debatterte turnus

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Det er behov for akutte løsninger for å sikre utdannede leger raskere tilgang til turnusplasser, sa Helse- og omsorgskomiteens leder Bent Høie (H) i Stortingets spørretime 9. februar.

  – Samtidig står plasser ubrukte og plasser vakante. Hva vil statsråden gjøre for å løse det akutte behovet for flere turnusplasser til nyutdannede leger? var Høies spørsmål til helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

  Statsråden viste til Helsedirektoratets anbefalinger om at utvikling av turusordningen behandles i Helse- og omsorgsdepartementet. Hun forsikret om at dette er en viktig sak som det er stort trykk på og at Stortinget skal orienteres om utviklingen så snart som mulig.

  Høie ønsket også svar på hva regjeringen vil gjøre med den akutte situasjonen rundt mangelen på turnusplasser i august 2011. – Myndighetene vil se på strakstiltak i forbindelse med arbeidet med de langsiktige løsningene, svarte ministeren.

  – Det haster å få på plass en permanent ordning for praktisk tjeneste/turnus, sa president Torunn Janbu etter spørretimen. – Løsningen bør være på plass innen august 2012. I mellomtiden må man raskt innføre akuttløsninger, slik at færrest mulig cand.med. risikerer å vente på turnusplass. Legeforeningen jobber nå med å utarbeide forslag til både raske og permanente løsninger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media