Jubileumsquiz

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel
  1. Hvem var Den norske lægeforenings første president? Klaus Hansen, Edvard Kaurin eller Joachim Andreas Voss

  2. Hvor mange generalsekretærer/sekretærer har Legeforeningen hatt? 9, 12 eller 13

  3. Hvor mange har vært både president og sekretær/generalsekretær?

Svar

  1. Joachim Andreas Voss (1886 – 89)

  2. 13

  3. 3 (Vilhelm Uchermann, Jon Skåtun og Bengt Lasse-Lund)

Anbefalte artikler