Helsehjelpen til papirløse må finansieres

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Regjeringen lover utvidete rettigheter, men det sies ikke noe om finansering av ordningen. Det skaper uro, sier leder av Oslo legeforening Svein Aarseth.

  Regjeringens forslag til endring av forskriften for helsetjenester til denne gruppen (prioriteringsforskriften) har vært ute til høring med svarfrist 26.2. 2011.

  Helsesenteret for papirløse immigranter i Oslo eies og drives av Røde Kors og Kirkens Bymisjon. Senteret er åpent en kveld og en halv dag per uke og har ansatt en prosjektansvarlig, en helsefaglig ansvarlig og en lege i deltidsstilling. I tillegg er om lag 100 frivillige med forskjellig helseprofesjonsbakgrunn tilknyttet senteret. Konsultasjonen er gratis, og de som ikke er stand til betale får også medisiner gratis.

  Stort behov for hjelp

  Stort behov for hjelp

  De to organisasjonene la i slutten av januar frem sine erfaringer med helsesenteret etter et drøyt års drift. Senteret har frem til i dag hatt over 1 200 konsultasjoner fordelt på 432 pasienter.

  – Tallene tilsier at helsesenteret gjør et uvurderlig arbeid og at det er et stort behov for helsehjelp til denne gruppen. Et helsesenter er derimot ikke nok fordi mange av pasientene lider av alvorlige sykdommer som gjør det nødvendig med behandling og utstyr som bare er tilgjengelige på sykehusene. I dag må papirløse pasienter selv betale for slik behandling, noe de fleste ikke har økonomisk mulighet til, sier Aarseth.

  Regelverket må endres

  Regelverket må endres

  – Legeforeningen har sammen med Røde Kors og Kirkens Bymisjon skrevet brev til Helse- og omsorgsdepartementet hvor de hevder at dagens praktisering av helsehjelpen til papirløse immigranter strider mot norsk lov og menneskerettigher og ber om at en finansiering av ordningen kommer på plass, sier Aarseth.

  – I dag er det slik at personer uten lovlig opphold kun har krav på akutt helsehjelp. I det nye forslaget står det at helsehjelpen skal gis dersom den er helt nødvendig og ikke kan vente uten nær forestående død, varig sterkt nedsatt funksjonstilstand, alvorlig skade eller svært sterke smerter. Det blir ikke lett for legene å vurdere pasientene ut fra et slikt regelverk, og det kan lett føre til at de papirløse får et dårligere tilbud enn i dag, avslutter Aarseth.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media