Flere malariadødsfall i India enn antatt

Verdens helse Infeksjonssykdommer
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I en ny studie anslås det at antall malariadødsfall i India er over ti ganger høyere enn Verdens helseorganisasjons estimater. Forskerne bak undersøkelsen mener at WHO bør revurdere sine tall.

  I en retrospektiv studie intervjuet feltarbeidere familiemedlemmer eller andre om 122 000 dødsfall i perioden 2001 – 03 i 6 671 randomiserte områder i India. Feltarbeiderne skrev ned opplysninger om dødsfallet og krysset av på spesifikke spørsmål angående feber. To leger gjennomgikk rapportene, uavhengig av hverandre, og evaluerte sannsynlig dødsårsak etter oppgitte retningslinjer.

  Av 75 342 dødsfall der avdøde var i alderen 1 md.-70 år, ble 2 681 (3,6 %) vurdert å være forårsaket av malaria. Av alle oppgitte malariadødsfall skjedde 2 419 (90 %) på landsbygda og 2 311 (86 %) utenfor helseinstitusjon.

  India er det mest folkerike landet i verden hvor malaria er endemisk, og ut ifra disse tallene ble det estimert at det der forekommer rundt 205 000 malariadødsfall hvert år blant personer under 70 år (95 % KI: 125 000 – 277 000) – 55 000 småbarn, 30 000 i aldersgruppen 5 – 14 år og 120 000 i aldersgruppen 15 – 69 år. Dette gir en kumulativ risiko for død av malaria før fylte 70 år på 1,8 %.

  Til tross for at det er heftet betydelig usikkerhet ved metoden med retrospektiv diagnostisering av uobserverte dødsfall, er selv den laveste konfidensintervallgrensen nesten ti ganger så høy som WHOs estimater på 15 000 dødsfall (5 000 i tidlig barnealder, 10 000 senere) på grunn av malaria i India årlig.

  Forskerne bak undersøkelsen mener at organisasjonen bør revurdere sine estimater over malariadødsfall i India og estimatene for malariadødsfall hos voksne verden over.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media