Befolkningsrettet behandling mot schistosomiasis

Kristoffer Brodwall Om forfatteren
Artikkel

Programmer med massedistribuering av praziquantel mot schistosomiasis er effektive, men alene gir de ikke varige resultater.

Anslagsvis 207 millioner mennesker har schistosomiasis, også kalt sneglefeber fordi flatormen Schistosoma har ferskvannssnegler som mellomvert. Parasitten kan penetrere huden til mennesker som befinner seg i smitteførende vann. Den vandrer med blodet til leveren der den har et vekststadium, før den slår seg ned i vener omkring urinveiene (S. haematobium) eller endetarmen (S. mansoni og S. japonicum). I et livslangt samliv omslutter den flate hannen den runde hunnen, som sender ut egg i vertens urin eller avføring. Dermed spres parasitten til nye vann med kloakken.

Praziquantel er effektivt som engangsdose, og blir, i tillegg til ordinær behandling, brukt i programmer der risikobefolkninger får en årlig kur uten forutgående diagnostisering. Uganda var først til å innføre et slikt program, og programmet har redusert sykdomsbelastningen (1).

Praziquantel dreper kun voksen Schistosoma, ikke larvene. Dermed gir programmer med masseadministrering alene ikke varige resultater (2). I perioden 2005 – 08 gjennomførte man i Kina et program som i tillegg inkluderte kontroll av snegleforekomst, kjemoterapi mot dyr og opplæring av befolkningen. Hong og medarbeidere fant at dette ga statistisk signifikant reduksjon av andelen seropositive mennesker, andel av mennene som var smittet, og andel smittede husdyr etter fire år (3).

Anbefalte artikler