Notiser

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Rotasjon av aktinfilamenter under elongering

  Rotasjon av aktinfilamenter under elongering

  Eukaryote celler avhenger av filamenter av aktinprotein for bevegelse og fysisk integritet. Forminer er en gruppe proteiner som elongerer aktinfilamenter og deltar blant annet i celledeling, cellemigrasjon og intracellulær transport. Nå har japanske forskere utviklet en metode for å visualisere den roterende bevegelsen til aktinfilamentene når de vokser fra immobiliserte forminproteiner (Science 2010; 331: 80 – 3).

  Studien bekrefter at aktin-elongering er koblet til en roterende bevegelse av filamentene og viser heliksrotasjon av formin langs et aktinfilament. Resultatene kan bidra med kunnskap for å forstå hvordan forminene kan overføre aktin-generert kraft til andre cellulære strukturer.

  Kosttilskudd mot kardiovaskulær sykdom?

  Kosttilskudd mot kardiovaskulær sykdom?

  Studier har antydet en invers assosiasjon mellom kardiovaskulær sykdom og plasmanivåer av B-vitaminer og omega-3-fettsyrer. Nå har franske forskere i randomiserte studier undersøkt om kosttilskudd med disse vitaminene og fettsyrene kan forebygge kardiovaskulære episoder hos pasienter som tidligere har hatt iskemisk hjertesykdom eller slag (BMJ 2010; 341: c6273).

  Tilskudd av folat, vitamin B6 og vitamin B12 senket homocysteinkonsentrasjonene i plasma med 19 %. Plasmakonsentrasjonene av omega-3-fettsyrer økte med 37 % ved inntak av disse fettsyrene. Imidlertid hadde ikke kosttilskuddene signifikant effekt på alvorlige kardiovaskulære episoder.

  Intraperitoneal infeksjon ved laparoskopisk appendektomi

  Intraperitoneal infeksjon ved laparoskopisk appendektomi

  Det er velkjent at laparoskopisk appendektomi er forbundet med lavere risiko for sårinfeksjon enn åpen kirurgi, men det er økt risiko for intraperitoneal infeksjon (Ann Surg 2010; 252: 895 – 900).

  I et amerikansk nasjonalt register ble det identifisert nesten 40 000 pasienter som hadde fått foretatt appendektomi i tidsrommet 2005 – 08. Forskerne undersøkte faktorer relatert til pasientene, operasjonen og antallet av sårinfeksjoner/intraperitoneale infeksjoner. 77 % av appendektomiene var laparoskopiske.

  Det var lavere risiko for sårinfeksjon ved laparoskopi (OR 0,37). Men etter justering for konfunderende faktorer var det økt risiko for intraperitoneal infeksjon (OR 1,44). Man så forhøyet risiko for menn, røykere og pasienter med preoperativ sepsis samt ved operasjonstid over én time.

  Risiko for selvmord etter hjerteinfarkt

  Risiko for selvmord etter hjerteinfarkt

  Der er økt risiko for selvmord etter et akutt myokardinfarkt, særlig for personer med tidligere psykiatrisk lidelse (Circulation 2010; 122: 2388 – 93). Dette er konklusjonen i en populasjonsbasert pasient-kontroll-studie fra Danmark. I perioden 1981 – 2006 døde nesten 20 000 personer i alderen 40 – 89 år i selvmord.

  Risikoen for selvmord var høyest i den første måneden etter utskrivelse for myokardinfarkt. For pasienter uten tidligere psykiatrisk lidelse var det tre ganger økt risiko (RR 3,25), sammenliknet med personer uten tidligere infarkt. Risikoen var høyest for personer i alderen 40 – 49 år. Selv om risikoen var høyest i den første måneden etter infarktet var det fortsatt økt risiko i minst fem etterfølgende år.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media