Notiser

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Behandling av bekkeninfeksjon

  Behandling av bekkeninfeksjon

  Mange engelske kvinner som blir behandlet for akutt bekkeninfeksjon hos allmennlege blir ikke fulgt opp i henhold til retningslinjene (Br J Gen Pract 2010; 60: e395 – 406).

  Kohortstudien omfattet 3 800 kvinner i alderen 15 – 40 år som kom til lege med førstegangs akutt bekkeninfeksjon. Pasientene ble identifisert via diagnosekoder. Journalopplysninger 28 dager før og etter ble gjennomgått, og behandlingen ble sammenliknet med anbefalt terapi definert som enten erytromycin, ofloksacin, azitromycin eller doksysyklin med eller uten metronidazol.

  I alt 2 064 (56 %) ble utelukkende behandlet i allmennpraksis. Kun 15,5 % fikk det forfatterne anser for optimal behandling.

  Godt humør av blått lys?

  Godt humør av blått lys?

  Lysbehandling kan være effektivt ved sesongbetonte depressive lidelser. Også lysets fargesammensetning kan påvirke hvordan hjernen bearbeider emosjonelle stimuli (Proc Natl Acad Sci 2010; 107: 19549 – 54).

  Dette ble undersøkt ved hjelp av funksjonell MR. 17 unge, friske forsøkspersoner ble utsatt for alternerende blått og grønt lys i perioder på 40 sekunder, og det ble registrert hvordan de reagerte når de lyttet til hhv. sinte og nøytrale stemmer samtidig.

  Det var høyere respons på emosjonelle stimuli i amygdala («stemmeområdet» i hjernen) og i hippocampus (viktig for hukommelsen) ved blått enn ved grønt lys. Blått lys førte også til tettere interaksjon mellom amygdala og hypothalamus, som er essensiell for å regulere biologiske rytmer ved hjelp av lyset.

  Hyppigheten av influensavaksinasjon kan økes

  Hyppigheten av influensavaksinasjon kan økes

  Postkort og telefonoppringning er effektivt for å få flere til å vaksinere seg mot influensa (Cochrane Database Syst Rev 2010; nr. 9: CD005188).

  Oversikten omfattet 44 randomiserte, kontrollerte studier med eldre mennesker i i-land. Der var stor heterogenitet blant studiene – i kun fem studier var det lav risiko for skjevhet og i seks var risikoen moderat. Det var bare disse studiene som det ble trukket konklusjoner fra.

  I tre studier ble den enkleste intervensjonen undersøkt, nemlig personlige postkort, og her viste alle studiene effekt. I tre studier undersøkte man effekten av å minne leger om vaksinasjon, men ingen viste effekt. Det var ingen studier som omhandlet intervensjoner på samfunnsnivå, f.eks. politiske beslutninger eller det å betale helsepersonell for å nå et vaksinasjonsmål.

  Karbamazepin gir moderat økt risiko for ryggmargsbrokk

  Karbamazepin gir moderat økt risiko for ryggmargsbrokk

  Eksponering for karbamazepin i første trimester øker risikoen for alvorlige medfødte misdannelser. Nå har en internasjonal forskergruppe undersøkt hvilke spesifikke misdannelser som er assosiert med karbamazepinbruk (BMJ 2010; 341: c6581).

  En litteraturgjennomgang ga en prevalens av alvorlig medfødt misdannelse på 3,3 % etter eksponering for karbamazepin i første trimester og identifiserte fem alvorlige medfødte misdannelser. I en pasient-kontroll-studie med over 3,8 millioner fødsler fant forskerne at ryggmargsbrokk var signifikant assosiert med eksponering for karbamazepinmonoterapi, sammenliknet med ingen bruk av antiepileptika. Men risikoen var signifikant lavere enn for valproat. Økt risiko for de andre fire misdannelsene ble ikke bekreftet i datamaterialet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media