Les mer om ...

Artikkel

Ny operasjonsmetode ved aortastenose

Åpen kirurgisk implantasjon av kunstig hjerteklaff har lenge vært gullstandard for behandling av symptomgivende aortastenose. De siste årene er det utviklet en ny metode der komprimerte stentmonterte biologiske klaffer føres i posisjon og implanteres med et kateter, enten gjennom arteria femoralis eller hjertets apeks. Slik transkateter aortoaventilimplantasjon er utført ved Universitetssykehuset Nord-Norge siden 2008. Er dette etablert, utprøvende eller eksperimentell behandling?

Etablert, utprøvende eller eksperimentell?

Kvalitetssikring, ikke forskning

Transkateter aortaventilimplantasjon ved aortastenose

Albuebrudd hos barn

Udislokerte suprakondylære humerusfrakturer hos barn bør behandles med gips, mens dislokerte brudd ikke bør behandles med gips alene. Strekkbehandling eller perkutan pinneteknikk forebygger feilstillinger og permanente nevrovaskulære sekveler. Lukket reponering og perkutan pinning er i dag den mest brukte metode.

Suprakondylære humerusfrakturer hos barn

Eosinofil gastroenteritt

Eosinofil gastroenteritt er en sjelden sykdom. Symptomene er uspesifikke. Diagnosen, som kan være vanskelig å stille, er basert på påvisning av selektiv eosinofil infiltrasjon i mage-tarm-kanalen og fravær av andre årsaker til eosinofili. Behandlingen er systemiske kortikosteroider.

Eosinofil gastroenteritt

Livstruende anoreksi

Anorexia nervosa er en alvorlig tilstand og kan være svært vanskelig å behandle. Underernæringen kan gi flere livstruende komplikasjoner, blant annet hypokalemi, kramper og hjertearytmi. Er det mulig å hindre de mest alvorlige former for komplikasjoner? Hvor og hvordan skal slike pasienter behandles?

Anoreksi som ung – velfungerende som voksen?

En kvinne i 20-årene med anoreksi, hypokalemi og kramper

Kampen om kroppen på liv og død

Optimistisk om langvarige og alvorlige spiseforstyrrelser

Nyttig og lettlest om spiseforstyrrelser

Ambisiøst om kompliserte sammenhenger

Jakten på risikanter

Forebygging er bedre enn behandling, heter det. Myndighetene skal nå satse mer på forebygging, blant annet gjennom den nye samhandlingsreformen. I hvilken grad skal forebyggende helsearbeid være rettet mot befolkningen som helhet, og i hvilken grad skal den være basert på individuelt endringsarbeid, for eksempel hos fastlegen?

Jakten på risikanter

Anbefalte artikler