()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Ny operasjonsmetode ved aortastenose

  Ny operasjonsmetode ved aortastenose

  Åpen kirurgisk implantasjon av kunstig hjerteklaff har lenge vært gullstandard for behandling av symptomgivende aortastenose. De siste årene er det utviklet en ny metode der komprimerte stentmonterte biologiske klaffer føres i posisjon og implanteres med et kateter, enten gjennom arteria femoralis eller hjertets apeks. Slik transkateter aortoaventilimplantasjon er utført ved Universitetssykehuset Nord-Norge siden 2008. Er dette etablert, utprøvende eller eksperimentell behandling?

  Etablert, utprøvende eller eksperimentell?

  Kvalitetssikring, ikke forskning

  Transkateter aortaventilimplantasjon ved aortastenose

  Albuebrudd hos barn

  Albuebrudd hos barn

  Udislokerte suprakondylære humerusfrakturer hos barn bør behandles med gips, mens dislokerte brudd ikke bør behandles med gips alene. Strekkbehandling eller perkutan pinneteknikk forebygger feilstillinger og permanente nevrovaskulære sekveler. Lukket reponering og perkutan pinning er i dag den mest brukte metode.

  Suprakondylære humerusfrakturer hos barn

  Eosinofil gastroenteritt

  Eosinofil gastroenteritt

  Eosinofil gastroenteritt er en sjelden sykdom. Symptomene er uspesifikke. Diagnosen, som kan være vanskelig å stille, er basert på påvisning av selektiv eosinofil infiltrasjon i mage-tarm-kanalen og fravær av andre årsaker til eosinofili. Behandlingen er systemiske kortikosteroider.

  Eosinofil gastroenteritt

  Livstruende anoreksi

  Livstruende anoreksi

  Anorexia nervosa er en alvorlig tilstand og kan være svært vanskelig å behandle. Underernæringen kan gi flere livstruende komplikasjoner, blant annet hypokalemi, kramper og hjertearytmi. Er det mulig å hindre de mest alvorlige former for komplikasjoner? Hvor og hvordan skal slike pasienter behandles?

  Anoreksi som ung – velfungerende som voksen?

  En kvinne i 20-årene med anoreksi, hypokalemi og kramper

  Kampen om kroppen på liv og død

  Optimistisk om langvarige og alvorlige spiseforstyrrelser

  Nyttig og lettlest om spiseforstyrrelser

  Ambisiøst om kompliserte sammenhenger

  Jakten på risikanter

  Jakten på risikanter

  Forebygging er bedre enn behandling, heter det. Myndighetene skal nå satse mer på forebygging, blant annet gjennom den nye samhandlingsreformen. I hvilken grad skal forebyggende helsearbeid være rettet mot befolkningen som helhet, og i hvilken grad skal den være basert på individuelt endringsarbeid, for eksempel hos fastlegen?

  Jakten på risikanter

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media