Les mer om ...

Artikkel

Treningsbehandling ved kronisk utmattelsessyndrom?

Trening kan redusere graden av utmattelse ved kronisk utmattelsessyndrom. Forutsetningen er god oppfølging og at treningen er tilpasset den enkeltes funksjonsnivå. Effekten på smerte og helserelatert livskvalitet er usikker. Dette viser en metaanalyse av sju effektstudier.

Hjelper fysisk trening mot utmattelse?

Treningsbehandling ved kronisk utmattelsessyndrom

Hjernesvulst med dårlig prognose

Høygradig gliom rammer 200 nordmenn hvert år. Vanligste symptom er fokale nevrologiske utfall, epileptiske anfall og trykksymptomer. Diagnosen er basert på MR-undersøkelse og biopsi. Kurativ behandling finnes ikke. Vanligvis foretas kirurgisk eksisjon med påfølgende stråleterapi, eventuelt også kjemoterapi. Prognosen er dårlig.

Høygradige gliomer hos voksne

Bisfosfonat mot osteoporose

Perorale bisfosfonater reduserer risikoen for osteoporotiske frakturer i rygg og hofte og er førstevalg ved behandling av osteoporose. Intravenøs behandling kan være aktuelt ved gastrointestinale bivirkninger. Bisfosfonat benyttes også ved flere medfødte beinsykdommer og som adjuvant behandling ved kreft.

Bisfosfonatbehandling av osteoporose og andre skjelettsykdommer

Antikoagulasjon og blodplatehemming

Behandling av pasienter som trenger både peroral antikoagulasjon og blodplatehemming er en vanskelig balansegang mellom risiko for blødning og risiko for trombose. Kombinasjonen warfarin, acetylsalisylsyre og klopidogrel gir god profylakse mot koronartrombose, stenttrombose og tromboemboli, men økt risiko for blødning.

Warfarin saman med blodplatehemming

Å forklare psykisk sykdom

Både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer bidrar til psykiske lidelser. Hvordan virker disse faktorene sammen? Hva vil det si å forklare psykiske lidelser? Kan en modell med ulike analysenivåer og sammenhengen mellom disse bidra til å forklare psykiske lidelser?

Å forklare psykisk sykdom

Anbefalte artikler