Tenner, kropp og sjel

Tiril Willumsen Om forfatteren
Artikkel

Klinge, Björn

Munnen

Tänder, kropp och själ. 114 s, ill. Stockholm: Karolinska Institutet University Press, 2010. Pris SEK 165

ISBN 978-91-85565-29-0

Boken er en del av en populærvitenskapelig bokserie skrevet av forskere fra Karolinska Institutet i Stockholm. Serien omhandler vanlige sykdommer, hva de skyldes, og hvordan de behandles. Björn Klinge er professor og overtannlege ved tannlegeutdanningen på Karolinska Institutet.

Forfatteren omtaler munnhulen både fra et biologisk, psykologisk og sosialt perspektiv. Ikke tilfeldig heter første kapittel Skam, skyld og tannløshet. Han beskriver munnhulens anatomi og fysiologi på en populærvitenskapelig måte som gir godt grunnlag for beskrivelser av de to vanligste sykdommene i munnen: karies og periodontitt.

Forfatteren er spesialist i periodonti, og en vesentlig del omhandler tanntap og muligheter for erstatning av tapte tenner. Moderne odontologi gir mulighet for avanserte løsninger med innsetting av tannimplantater i kjevebein og rekonstruksjon av tenner festet i implantatene. Disse behandlingsformene gir nye utfordringer til tannhelsepersonell, annet helsepersonell og ikke minst pasientene selv. Forfatteren gir en grei innføring i bakgrunn for, gjennomføring og vedlikehold av slike behandlingsløsninger.

Avslutningsvis konsentrerer forfatteren seg om betydningen av munnhulens funksjon og estetikk. Veletablerte sammenhenger, så vel som nyere og mer usikre teorier om samspill mellom tenner og tyggefunksjon, samt psykisk og fysisk helse, blir diskutert.

Boken er beregnet på interesserte pasienter, men kan meget godt leses av helsepersonell som vil øke eller repetere kunnskap innen odontologiske fagområder og fagutvikling. Illustrasjonene er mange og må fremheves som svært gode. Boken er kortfattet på lettlest svensk og vil bidra til å gi leseren grunnleggende kunnskap og forståelse for at munnhulen er en sentral og viktig kroppsdel som har vesentlig betydning for helsen.

Å miste tennene er ofte minst like utfordrende fysisk og psykisk som å miste andre kroppsdeler som fingre eller bryst. Per i dag er tannhelse økonomisk og organisatorisk atskilt fra alle andre medisinske fagområder. Det er en utfordring. I moderne helseperspektiv bør tannhelse inkluderes i forebygging og behandling av både psykiske og fysiske lidelser. Det krever økt kompetanse om munnhulen i alle medisinske fagmiljøer. Denne boken kan bidra til dette.

Anbefalte artikler