Nyttig om perioperativ endokrinologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  James, Mike

  Anaesthesia for patients with endocrine disease

  288 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 75

  ISBN 978-0-19-957025-6

  Hensikten med denne utgivelsen er å gi praktiserende spesialister i anestesiologi innsikt i patofysiologiske mekanismer og veiledning i optimal anestesiologisk behandling ved tilstander som kan være sjeldne, men som representerer alvorlige anestesiologiske utfordringer når man møter dem.

  Forfatterne dekker en rekke endokrine sykdommer fordelt på 11 kapitler. De begynner med en kort oversikt over det endokrine systemet og tar deretter for seg de enkelte områdene: hypofyse, diabetes mellitus og glukosekontroll, thyreoidea, parathyreoidea, karsinoid og binyrens sykdommer. Etter dette kommer et samlekapittel om akutte endokrine tilstander, en bra gjennomgang av steroider og vasopressin som farmakologiske medikamenter, og til slutt et personlig syn på endokrinkirurgi ved kirurgen Tom R. Kurzawinsky. Forfatterne avslutter hvert kapittel med et par sider med kliniske nøkkelpunkter samt referanser som gjennomgående er aktuelle.

  Redaktøren Mike James er professor og sjef ved anestesiavdelingen ved universitetssykehuset i Cape Town, Sør-Afrika, og han er forfatter av binyrekapitlet. Tre andre forfattere er også fra Cape Town, mens de øvrige er fra USA, Storbritannia, Østerrike og Australia.

  Boken er solid innbundet i behagelig format og trykket på godt papir. Teksten er lettlest. Illustrasjonene og figurene er gode, men forholdsvis få og i gråtoner. Indeksregisteret er godt.

  Boken er klinisk rettet, og for eksempel de molekylærbiologiske aspektene har fått svært liten plass. Diabetes mellitus kunne nok ha fått litt mer utdypende omtale på bekostning av de mest sjeldne tilstandene i klinisk praksis. Jeg synes likevel boken oppfyller hensikten beskrevet over, og jeg vil anbefale den som oppdatering for spesialister i anestesiologi, og til leger i spesialisering.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media