Motorisk og sansemotorisk utvikling hos småbarn

Björn Bjurulf, Hilde Dahl Om forfatterne
Artikkel

Steine, Arnlaug

Jeg er meg – du er deg

117 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2010. Pris NOK 319

ISBN 978-82-450-0772-5

Forfatterens målsetting er å dele fagkunnskap og erfaringer som barnefysioterapeut med forskjellige faggrupper som arbeider med barn, ved helsestasjoner, i barnehager og på barneavdelinger ved sykehus. Boken har form som en lærebok, men en del kapitler bærer preg av referanser og erfaringer som er personlige ytringer, som også av og til favner langt utover toårsalderen. Boken får derfor periodevis et klart essaypreg.

Forfatteren gir en inngående beskrivelse av normal utvikling og funn ved undersøkelse av barnet i løpet av de første to leveårene. Følgende aspekter av utviklingen tar hun opp: motorikk, de forskjellige sansene som leddsans, taktil sans, syn og hørsel, samt tilknytning, kommunikasjon og språkutvikling. I et kapittel beskriver og diskuterer hun lekens betydning for forskjellige områder i barnets utvikling, som samspill, konsentrasjon og kreativitet. Kapitlet Tilknytning – samspill og læring favner veldig vidt rundt det komplekse fagfeltet, som etter vår mening blir for summarisk behandlet.

De beste kapitlene er det første som relaterer seg til motorisk utvikling, og kapittel 6 som er praktisk rettet med konkrete råd. Disse kapitlene er rikt illustrert med gode og instruktive bilder. I kapittel 1 gir Steine en god og detaljert innføring i motoriske sider av barnets utvikling som kan være til stor nytte i bedømmingen av normaluviklingen i alderen null-to år, i f.eks. helsestasjonsarbeid.

Kapittel 6 inneholder konkret og praktisk veiledning til helsestasjon og foreldre. Imidlertid betoner forfatteren «KISS-syndrom» som årsaken til forskjellige problemer som kolikk, økt tonus, nedsatt bevegelse i nakken og avvikende hodefasong. Forfatteren anbefaler tidlig viderehenvisning av disse barna (til barnefysioterapeut) for behandling. Andre mulige årsaker til disse problemene drøfter hun ikke, og hun berører i liten grad behovet for henvisning til andre faggrupper, f.eks. lege. Forfatteren tar selv opp at KISS er en kontroversiell diagnose. Denne diagnosen har ikke støtte i det norske barnenevrologiske miljøet.

Boken vil være mest velegnet for helsestasjoner og foreldre.

Anbefalte artikler