Litt for dansk om ernæring

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Astrup, Arne

  Dyerberg, Jørn

  Stender, Steen

  Menneskets ernæring

  3. utg. 624 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2010. Pris DKK 558ISBN 978-87-628-0884-3

  Det er tredje utgave av den danske læreboken Menneskets ernæring som nå foreligger, med tidligere versjoner fra 1997 og 2005. Bidragsyterne har både revidert og utvidet med flere nye kapitler, og det er blitt en stor og innholdsrik lærebok.

  Boken er inndelt i sju seksjoner: innledning, ernæringsfysiologi, næringsstoffer, fra næringsstoffer til fødevarer og kost, særlige fødevarer, ernæring hos utsatte grupper og til slutt historie og perspektiver. Delen om ernæring hos utsatte grupper, bl.a. gravide, barn og eldre, utgjør om lag en tredel. Denne delen inneholder også flere kapitler om kost i forbindelse med de viktigste risikofaktorene for sykdom, som blodtrykk, overvekt og åreforkalkning, i tillegg til ved manifest sykdom som diabetes, kreft og osteoporose. Det er også et kapittel om endringer i næringsinnhold gjennom bearbeiding, tilbereding og lagring av matvarer, noe som mangler i de tilsvarende norske lærebøkene.

  Ernæring er et svært aktuelt og omdiskutert tema. Kapitlet om prinsipper for kunnskapsbaserte næringsstoffanbefalinger er en viktig gjennomgang av metoder for kostholdsforskning, og samtidig stiller man spørsmål rundt gjennomføringen av kostholdsundersøkelser og resultatene av dem.

  Dansk er stort sett greit å lese for nordmenn, og den grunnleggende informasjonen er universell. Kapitlet om ernæringspolitiske tiltak i EU gir viktig informasjon, selv om Norge ikke er med i EU, men en del av politikken blir for spesifikk dansk. Forfatterne introduserer også Det nye nordiske kjøkken, en viktig vektlegging av det spesielle ved matvarene i de nordiske landene. Kapitlet om ernæringsforskningens historie i Danmark er for spesielt interesserte, med en gjennomgang av ti viktige personer innen dansk ernæringshistorie.

  Menneskets ernæring har et rent og enkelt utseende. Det er noen fargeillustrasjoner, men det kunne godt vært flere for å skape en mer spennende design. Lærebøkene i ernæring har mye å lære av kokeboktradisjonen i forhold til å gjøre det fristende å lese.

  Målgruppen er studenter som beskjeftiger seg med ernæringsspørsmål. Norske studenter vil nok savne det norske perspektivet og mer spesifikk informasjon om norske forhold og norsk ernæringspolitikk. For viderekomne gir boken et videre perspektiv utover det norske, men for studenter vil mer særnorsk informasjon og norske retningslinjer være et nødvendig supplement.

  Dette er en oversiktlig lærebok. Forfatterne går utover det grunnleggende og byr på viktige problemstillinger innen et spennende og meget aktuelt ernæringsfag, men boken vil nok være «litt for dansk» for norske lesere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media