Komplett om kvinnelig urologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Cardozo, Linda

  Staskin, David R.

  Textbook of female urology and urogynecology

  2 bd. 3. utg. 1 192 s, tab, ill. London: Informa Healthcare, 2010 Pris EUR 499

  ISBN 978-1-43980721-7

  I dette tobindsverket har utgiverne hatt som mål å gi en samlet oversikt over dagens kunnskap om kvinnelig urologi og urogynekologi. Forfatterne er en internasjonal gruppe gynekologer, urologer, nevrologer, pediatere, epidemiologer, farmakologer, fysiologer, ingeniører, sykepleiere, uroterapeuter og fysioterapeuter, som alle anses som eksperter på sine felt. Totalt 192 forfattere har bidratt.

  Boken er delt i ti seksjoner. Første seksjon omhandler historie og epidemiologi fra USA, Sør-Amerika, Europa, Australia, Asia og Afrika. I andre seksjon behandler forfatterne inkontinenssymptomer og livskvalitet, vurdert med spørreskjemaer. Tredje seksjon omhandler embryologi, anatomi, fysiologi og farmakologi. I fjerde seksjon gjør forfatterne rede for urologisk diagnostikk med bleietester, urodynamikk, radiologi og endoskopiske undersøkelser. I femte seksjon tar de for seg ikke-kirurgisk behandling av urininkontinens og prolaps. I seksjon seks diskuterer de overaktiv blære, nevrologiske sykdommer, bekkensmerter, interstitiell cystitt, urinveisinfeksjoner, vaginitt, seksualitet, menopause, obstipasjon og anal inkontinens. I seksjon sju og åtte beskriver forfatterne operasjonsmetoder for urininkontinens og urogenital prolaps. Seksjon ni omhandler laparoskopi og robotkirurgi. I den siste seksjonen dreier det seg om fistler, divertikler, nevromodulering, rekonstruktiv kirurgi, utviklingsforstyrrelser, pediatrisk urogynekologi, effekt av hysterektomi på de nedre urinveiene, urologiske komplikasjoner etter gynekologisk kirurgi og kosmetisk vaginalkirurgi. Forfatterne avslutter hele verket med standardiseringsrapporter om terminologi for de lavere urinveiene, bekkenbunnsdysfunksjon og beskrivelse av hva som regnes som god urodynamisk praksis.

  Boken er trykt på et kraftig, blankt papir og innbundet med papprygg. Det finnes svart-hvitt-tegninger og tabeller, men også rikelig med fargefotografier og gode illustrasjoner trykt i pastellfarger. Kapitlene som omhandler operasjoner, informerer om indikasjon og teknikk, og illustrasjonene er laget som i et kirurgisk atlas. Dette er den mest komplette læreboken om kvinnelig urologi og urogynekologi publisert til nå. De fleste forfatterne er kjente fagpersoner innen området. Boken virker meget godt oppdatert, dokumentasjonen synes grundig og utvalget av emner relevant for klinisk bruk i hverdagen. Tekstboken er betydelig utvidet både når det gjelder emner og forfattere, sammenliknet med første utgave som kom i 2001 (1). Boken vil kunne fungere som et oppslagsverk for spesialister, men burde også være rimelig lett tilgjengelig for utdanningskandidater. Jeg anbefaler den for alle avdelinger hvor man behandler kvinnelige pasienter med urininkontinens og genital prolaps.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media