Vil registrere angrep på helsepersonell

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen vil gjennom norske myndigheter arbeide for at det opprettes et system som systematisk registrerer angrep på leger og annet helsepersonell i krig og konflikt.

  – I dag mangler en systematisk registrering av slike angrep. Ingen internasjonale organisasjoner har dette som oppgave, sier president i Legeforeningen Torunn Janbu.

  – I tillegg til at alle angrep må etterforskes og de ansvarlige stilles for retten, er registrering av data nødvendig for å dokumentere hvorfor medisinsk personell og sykehus blir angrepet, og for å iverksette tiltak for å forebygge slike angrep.

  Hvert år blir leger og annet helsepersonell angrepet i krig og konflikt rundt om i verden. I august 2010 ble helsepersonell drept i Afghanistan, og det finnes også eksempler fra Sudan og Sri Lanka de senere årene. Slike angrep er brudd på Genèvekonvensjonenog Verdens legeforening (WMA) sine Regulations in times of war.

  – Legeforeningen har utarbeidet et notat til WMA hvor vi foreslår at organisasjonen må arbeide aktivt for systematisk registrering av angrep på helsepersonell, sier Janbu. Også Center for Public Health and Human Rights ved Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health har tatt til orde for en systematisk registrering av slike angrep.

  Verdens helseorganisasjon (WHO) er som regel til stede ved alle internasjonale og nasjonale konflikter, rapporterer om situasjonen for befolkningen og bidrar til å få frem humanitær hjelp. Norge har styreplass i WHO ved helsedirektør Bjørn Inge Larsen frem til 2013, og Legeforeningen anmoder norske myndigheter om å fremme saken under World Health Assembly i mai 2011. Et av målene i det norske arbeidet er Support and promote the right to health services.

  – Legeforeningen mener sikkerhet for helsepersonell i krig og konflikt omfattes av målet og tror et system for registrering best kan utvkles innenfor FN-systemet og gjerne innenfor WHO, selv om ikke organisasjonen har et selvstendig innsamlingsansvar, sier Torunn Janbu. WHO kan utvikle metoder og utarbeide retningslinjer for hvordan opplysninger kan rapporteres.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media