SOP har lansert nye nettsider

Grethe Veiåker Nilsen Om forfatteren
Artikkel

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) har laget nye nettsider med oppdatert informasjon om nye vedtekter og kalkulatorer for avbruddsytelser og alderspensjon.

Skjermdump av SOPs nye nettsider

I forbindelse med nye vedtekter i ordningen fra 1.1. 2011, er det lansert nye nettsider for ordningen på www.sop.no. Det skal være enkelt for medlemmene å finne den informasjonen man søker, noe som er særlig viktig med tanke på det nye regelverket. Det er derfor laget nye kalkulatorer for avbruddsytelser og alderspensjon.

Kalkulator for alderspensjon

I kalkulatoren for pensjonsytelser kan medlemmene legge inn ønsket pensjoneringstidspunkt, og ønsket uttaksperiode. Da ser man hva årlig alderspensjon fra SOP vil utgjøre, og hvordan størrelsen på pensjonen endres gjennom de ulike valgmulighetene.

Legg spesielt merke til at de pensjoner som samordnes med SOP, omregnes dersom utbetalingsperioden for tjenestepensjonen avviker fra den utbetalingspeiode man har valgt for sin SOP-pensjon. Uavhengig av hvor lang utbetalingsperioden er for tjenestepensjonen, vil SOP samordne med et pensjonsbeløp som er omregnet til samme utbetalingsperiode. Dette vises i kalkulatoren ved at det faktiske tjenestepensjonsbeløp ganges med en faktor. Resultatet blir et annet, fiktivt pensjonsbeløp som SOP samordner med.

Kalkulator for avbruddsytelser

Det er også utviklet egne kalkulatorer for sykehjelp og fødselsstønad fra SOP. Siden regelverket deler støtten i to grupper finnes kalkulatoren for sykehjelp i to eksemplarer: én for leger autorisert før 1.1. 1993 og én for leger autorisert etter 1.1. 1993.

Kalkulatoren for fødselstønad tar utgangspunkt i lik beregning uavhengig av legenes autorisasjonstidspunkt. Siden de nye vedtektene innebærer et lavere nivå på ordningens avbruddsytelser, er kalkulatorene særlig ment å ha en funksjon for å avdekke det eventuelle forsikringsbehov som flere leger i privat legepraksis nå vil ha behov for.

Anbefalte artikler